Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseBIRDLIFE NORGE15 0006 mottakere2023Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Akustisk overvåkning av lirypeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2023Avslått
Hvorfor er gamle salteplasser attraktive?VETERINÆRINSTITUTTET260 000Miljødirektoratet2023Innvilget som omsøkt
Tilskot til vilttiltak - interaktivt spelBLÅST SPEL AS Møre og Romsdal fylkeskommune2023Levert
Utdanne ettersøkshunderVESTLAND DACHSHUNDKLUBBVestland fylkeskommune2023Avslått
BirdLife vilt-tiltak for fugler i Trøndelag samletBIRDLIFE NORGEStatsforvalteren i Trøndelag2023Avslått
Holmer - NesvatnetKåre NesStatsforvalteren i Vestland2023Avslått
Effekter av skogbruk på flaggermusNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)188 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
To ugle-overvåkingsprosjekter i NTIngar Jostein Øien20 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Piggsvin i Norge – en kunnskapsstatusSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2023Avslått
Diett hos hubro ved vindkraftanleggBIRDLIFE NORGEStatsforvalteren i Nordland2023Avslått
GPS-loggere for grågåsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2023Avslått
teljing av villreinFJELLHEIMEN GRUNNEIGARSAMSKIPNAD OG VILLREINUTVAL40 000Statsforvalteren i Vestland2023Delvis innvilget
Diett hos hubro ved vindkraftanleggBIRDLIFE NORGE60 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Kartlegging av hekkende myrhauk i øvre BuskerudFURUSETH LARS-EGIL30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Innvilget som omsøkt
Forbetre forvaltninga av villreinstammaBRATTEFJELL-VINDEGGEN VILLREIN- OG UTMARKSUTVAL30 000Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2023Delvis innvilget
Grågås i kyst- og fjordlandskapet på VestlandetNNI RESOURCES AS50 000Statsforvalteren i Vestland2023Delvis innvilget
Kartlegging av rastende og hekkende vannrikserNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. AUST-AGDER5 000Statsforvalteren i Agder2023Innvilget som omsøkt
Registrering av aktivitet på skogsfuglleikerSTATSKOG SF2 mottakere2023Avslått, Avslått
Ugleprosjektet 2023BIRDLIFE NORGE AVD.TROMS19 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Kartlegging av hekkende hønsehauk i øvre BuskerudFURUSETH LARS-EGIL40 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Innvilget som omsøkt
Drift Dividalen fuglestasjonBIRDLIFE NORGE AVD.TROMS35 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Overvåkning av fjæreplyttBIRDLIFE NORGE AVDELING SVALBARD50 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Ut: Opplæring i forvaltning og forskning i utmarkHØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2023Avslått
Opplæringsjakt i ForollhognaFOROLLHOGNA VILLREINVALD2 mottakere2023Avslått, Avslått
Havørn Møre og Romsdal BIRDLIFE NORGE46 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2023Delvis innvilget
Veileder for konflikthåndtering av urbane måser STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA300 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Oppsyn i ForollhognaFOROLLHOGNA VILLREINVALD21 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Nok hjort 2023UTMARKSAVDELINGA VEST ASRogaland fylkeskommune2023Avslått
Virkninger av innført fiskeart på vannfuglerNNI RESOURCES AS75 000Vestland fylkeskommune2023Delvis innvilget
Poster per side4621 - 4650 of 5095 items