Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av paddelokaliteterStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Genetiske undersøkelser av frosk, padde og salamanStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Kurs i elgjakt for nye jegereNorges Jeger- Og Fiskerforbund- AkershusViken fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Avslått
Oppdatering av kommunale ettersøksjegereNorges Jeger- Og Fiskeforbund BuskerudViken fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Avslått
Bedre ettersøk av rådyr - videreføringNorges Jeger- Og Fiskeforbund BuskerudViken fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Avslått
Opplæringsjakt på Hjortevilt 2020Norges Jeger- Og Fiskeforbund BuskerudViken fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Avslått
Sjøfuglteljing i Svellingsflaket lvoFylkesmannen I NordlandStatsforvalteren i Nordland2020Avslått
Barnacle goose ringing SvalbardStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Uttesting av best egnede metode(r) for påvisning aStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Revejaktbu for ungdomNorges Jeger Og Fiskeforbund VestfoldVestfold og Telemark fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Avslått
Minkfangst i skjærgårdenNorges Jeger Og Fiskeforbund VestfoldVestfold og Telemark fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Avslått
Foodscapes for large herbivoresHøgskolen I InnlandetMiljødirektoratet2020Avslått
Villsvinets økologi: spredning og habitatbrukStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Avslått
Villsvinets økologi: spredning og habitatbrukStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Drones for moose monitoringHøgskolen I InnlandetMiljødirektoratet2020Avslått
Overvåking og ringmerking av havørn i SunhordlandDag BrynjelsenStatsforvalteren i Vestland2020Avslått
Ekstraordinære oppgave EttersøkskorpsetMålselv KommuneStatsforvalteren i Troms og Finnmark2020Avslått
Nordisk kongeørnsymposiiumNorsk Ornitologisk Forening (nof), Avdeling HedmarkMiljødirektoratet2020Avslått
Miljøkvalitetsnorm villreinbeiteUniversitetet I Sørøst-norgeMiljødirektoratet2020Avslått
The effect of wind energy on large carnivoresStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Digitalisering av eldre ringmerkingsdata 2020Museum Stavanger AsMiljødirektoratet2020Avslått
Spørreundersøkelse om villsvinStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Prototyper sandsvalehotellNaturvernforbundet I MandalStatsforvalteren i Agder2020Avslått
Kunnskapsstatus for storjo på SpitsbergenStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Kartlegging av jaktfalk på HardangerviddaFylkesmannen I Oslo Og VikenStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Avslått
Kartlegging Kongeørn Buskerud/Viken 2020Naturvernforbundet I BuskerudStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Avslått
Hvitryggspetten på VestlandetNibio - Norsk Institutt For BioøkonomiStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Avslått
Hvitryggspetten på VestlandetNibio - Norsk Institutt For BioøkonomiStatsforvalteren i Rogaland2020Avslått
Aldersregistrering og kohortanalyseSunnfjord KommuneVestland fylkeskommune2020Avslått
Gapahuk i jaktterrengTysvær Jeger Og FiskerforeningMiljødirektoratet2020Avslått
Poster per side4621 - 4650 of 5097 items