Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Hubroens territoriebruk i ulike habitattyperNorsk Ornitologisk Forening20 00015 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Hvor mye rødrev finnes det - videreføringNorsk institutt for naturforskning14 mottakere2017Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet, Avslått
kartlegging av utfordringene i rådyrforvaltningenNINA50 00014 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
HønsefuglportalenNorsk institutt for naturforskning14 mottakere2014Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av vandringer hos fjellvåkNorsk Ornitologisk Forening15 00013 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått
Kartlegging av vandringer hos fjellvåkNorsk Ornitologisk Forening13 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Effektive løsninger til skade fra beverdemningerNorsk institutt for naturforskning13 mottakere2013Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
Alders- og kjønnsfordeling hos sjøenderSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA12 mottakere2021Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Organisering av jakt og kunnskapsformidlingNorsk institutt for naturforskning10 00012 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Hvor mye rødrev finnes det - videreføring Norsk institutt for naturforskning30 00012 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Handbok i praktisk hjorteforvaltingStiftelsen Norsk Hjortesenter12 mottakere2016Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening20 00012 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
informasjonstiltak for Hjorteviltforvaltning, Stiftelsen Elgen12 mottakere2016Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
"Dun i 2000 år" - DunprosjektetBirgitta Berglund12 mottakere2015Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening20 00012 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
Snøuglas bestandsforh, vandr.mønster & habitatval.Norsk Institutt for naturforskning12 mottakere2014Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening20 00012 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Stedtrohet, habiatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening10 00012 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt
Kartlegging av oterfallvilt i ulike deler av NorgeNorsk instituut for naturforskning12 mottakere2013Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Kartlegging av vandringer hos fjellvåkNorsk Ornitologisk Forening10 00012 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Snøuglas best.forh, vandr.mønster & habitatvalgNorsk Institutt for naturforskning15 00012 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Kartlegging av fjellvåkens vandringerNorsk Ornitologisk Forening11 mottakere2020Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Overvåking av norske trekkfuglerNorsk Ornitologisk Forening10 00011 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Hvor mye rødrev finnes det - sluttføring av fase 1Norsk institutt for naturforskning25 00011 mottakere2019Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Nasjonal kartlegging av storspove årets fuglNorsk Ornitologisk Forening11 mottakere2019Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Produksjon av oppdatert Europeisk hekkeatlasNorsk Ornitologisk Forening11 mottakere2019Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått
Kartlegging av fjellvåkens vandringerNorsk Ornitologisk Forening130 00011 mottakere2019Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Snøuglas økologi og bestandsforholdNorsk Institutt for naturforskning11 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
"Dun i 2000 år - DunprosjektetBirgitta Berglund11 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Kartlegging av oterfallvilt i NorgeNorsk instituut for naturforskning20 00011 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Poster per side4591 - 4620 of 4645 items