Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Elgforvaltning Follo ElgregionHOLTHE VIDAR20 000Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Hjort- Årlig registrering og statistikkUTMARKSFORVALTNINGEN AS30 000Viken fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Fagsamling/kurs for ettersøkspersonellMOSS KOMMUNE15 000Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Innkjøp av drone til bruk i viltforvaltningenMOSS KOMMUNEViken fylkeskommune2021Avslått
Søknad om kartlegging av spillplasser for hønsefugFREDRIKSTAD KOMMUNE50 000Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Skogsfugltaksering i Fjellaområdet 2021MARKER KOMMUNE66 000Viken fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Plan for hjorteviltforvaltningLILLESTRØM KOMMUNE39 999Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Kartlegging av tiurleiker i deler av Viken i 2021NATURVERNFORBUNDET I BUSKERUDViken fylkeskommune2021Ikke realitetsbehandlet
Tiltaksplan for skogsfugl - Modellering og kartlegNorconsult AsViken fylkeskommune2020Avslått
Prosjekt Kvalietssikring av tiurleiker 2020Aurskog-høland Kommune100 000Viken fylkeskommune2020Delvis innvilget
Overvåkning av pattdyr i Fjella ved snøsporingFinne Natur55 000Viken fylkeskommune2020Delvis innvilget
Kurs i jakt på kanadagåsNorges Jeger- Og Fiskerforbund- AkershusViken fylkeskommune2020Avslått
Temaplan for hjorteviltforvaltning Nannestad Kommune41 000Viken fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Kurs i elgjakt for nye jegereNorges Jeger- Og Fiskerforbund- AkershusViken fylkeskommune2020Avslått
Oppdatering av kommunale ettersøksjegereNorges Jeger- Og Fiskeforbund BuskerudViken fylkeskommune2020Avslått
Bedre ettersøk av rådyr - videreføringNorges Jeger- Og Fiskeforbund BuskerudViken fylkeskommune2020Avslått
Opplæringsjakt på Hjortevilt 2020Norges Jeger- Og Fiskeforbund BuskerudViken fylkeskommune2020Avslått
Forbedret metodikk skogsfugltaksering FjellaFinne Natur25 000Viken fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging tiurleiker 2020Naturvernforbundet I Buskerud10 000Viken fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Hjort - Årlig registering og statistikkUtmarksforvaltningen AS30 000Viken fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Tannanalyse elg jaktsesong 2020Rakkestad Kommune20 000Viken fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Delfinansiering av kursing fallviltmannskapIndre Østfold Kommune10 000Viken fylkeskommune2020Delvis innvilget
Elgforvaltning Follo ElgregionHolthe Vidar11 000Viken fylkeskommune2020Delvis innvilget
Skogsfugltaksering i Fjellaområdet 2020Marker Kommune66 000Viken fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Hjort - årlig registrering og statistikkUtmarksavdelingen Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Ikke behandlet
Skogsfugltaksering i Fjellaområdet 2019Marker kommune Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Ikke behandlet
Elgbeiteregistrering østre elgregionRakkestad Kommune Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Ikke behandlet
Aldersanalyse elgRakkestad Kommune Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Ikke behandlet
søknad om tilskudd til kurs for offentlig ettersøkRakkestad kommune20 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Skogsfugltaksering i Fjellaområdet 2018Marker kommune54 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Poster per side4591 - 4620 of 4645 items