Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
ID registrering av frittlevende lapp- og snøugler Agder naturmuseum og botaniske hage40 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Lappuglas vandringsmønster og habitatbrukAgder naturmuseum og botaniske hage15 0003 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått
Aldersstruktur i årsbestand av lapp- og snøugleAgder naturmuseum og botaniske hage3 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Patogene bakterier i flått samlet fra mårAgder flått- og Viltundersøkelser2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
WhatBird videreutviklingablemagic as200 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Optimalisere gjenkjenningssystem for fuglelyd-appablemagic as Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
App for smarttelefoner som gjenkjenner fuglesangablemagic as350 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Prosjekt havørn i Steigen 2021Aasmund Gylseth15 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Prosjekt havørn i Steigen 2020Aasmund Gylseth15 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Prosjekt havørn i SteigenAasmund Gylseth15 000Statsforvalteren i Nordland2019Delvis innvilget
Overvåking av sjøfugl i utvalgte verneområder i NoAasmund Gylseth20 000Statsforvalteren i Nordland2018Delvis innvilget
Internasjonal statusrapport for RinggåsAarhus UniversitetMiljødirektoratet2013Avslått
Rehabilitering av dagrovfugler og ugler Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet20 000Statsforvalteren i Innlandet2019Innvilget som omsøkt
Byttedyr hos kongeørn: Videoovervåking Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
Arealbruk, habitatvalg og byttedyr hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Byttedyr hos kongeørn: Videoovervåking Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet35 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Arealbruk, habitatvalg og byttedyr hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetMiljødirektoratet2017Avslått
Arealbruk, habitatvalg og byttedyr hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Foreldreomsorg hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet6 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Byttedyr hos fiskeørn: Videoovervåking Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet8 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Byttedyr levert på reir av kongeørn Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet6 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Byttedyr levert på reir av kattugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet6 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Byttedyr hos kongeørn: Videoovervåking Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet29 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Håndtering av byttedyr hos fiskeørn Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet6 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Habitat- og byttedyrvalg hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet12 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Arealbruk, habitat og byttedyr hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetMiljødirektoratet2016Avslått
Byttedyr hos havørn: Videoovervåking Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetFylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2016Ikke realitetsbehandlet
Byttedyr levert på reir av kongeørn Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet6 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Byttedyr hos fiskeørn: Videoovervåking Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet5 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Registrering av andefugler Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet5 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Poster per side4591 - 4620 of 4645 items