Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Reg. av villreinens områdebruk i Gråhøa og KuvaVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Registrering av villreinen sin områdebruk RondaneVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre80 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Villreinoppsyn i Rondane NordVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre13 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Minimums- og strukturtelling i RondaneVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyreMiljødirektoratet2014Ikke realitetsbehandlet
Registrering kalvingsområderVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyreMiljødirektoratet2014Ikke realitetsbehandlet
Arealregistrering villrein Rondane NordVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre80 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Registrering av villreinen sin områdebruk, Gråhøa Villreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Registrering av villreinen sin områdebruk innan oVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Slakte/parteringskursVILTHALLEN AS Nordland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Hygiene/kompetanse byggende tiltak, elgjaktVILTHALLEN AS Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Viltstell - Utsetting av hare VINDAFJORD JAKT OG FISKELAGRogaland fylkeskommune2021Avslått
Elg og hjort i Vinje etter jakta 2021VINJE KOMMUNE79 450Vestfold og Telemark fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Fuglane i MytologienVoss kommune200 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Kartlegging åkerrikseVoss kommune Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Vurdering av funksjonsområder for villreinVoss Kommune 2 mottakere2019Ikke behandlet
Oppdatering av info om rovfuglar (sårbare artar)Voss- Osterfjorden vassområde Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Vintertelling av elg 2019Vågan Kommune50 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Vintertelling av elgVågan Kommune60 000Nordland fylkeskommune2015Innvilget som omsøkt
Vintertelling av elgVÅGAN KOMMUNE Nordland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Elgbeitetakst 2022 Våler og Åsnes kommuneVÅLER KOMMUNE80 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Bestandskartlegging villrein Våmur RoanVåmur - Roan Villreinlag50 000Statsforvalteren i Agder2020Delvis innvilget
Bestandskartlegging villrein Våmur-RoanVÅMUR - ROAN VILLREINLAG70 000Statsforvalteren i Agder2022Innvilget som omsøkt
Utarbeiding av ny bestandsplan Våmur-RoanVÅMUR - ROAN VILLREINLAG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Bestandskartlegging villrein Våmur-RoanVÅMUR - ROAN VILLREINLAG Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Bestandskartlegging Våmur - RoanVåmur Roan villreinlag44 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Bestandskartlegging Våmur - RoanVåmur Roan villreinlag36 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Bestandsplan 2015 - 2019Våmur-Roan Villreinlag2 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Innvilget som omsøkt
Bevare/unngå skade på rødyrkje førsteslåttYngve VigelandAgder fylkeskommune2020Avslått
Rovviltforvaltning Øksnes Jeger og Fisk 2 mottakere2019Ikke behandlet
Få opp sjøfuggelbestandenØksnes Jeger og Fisk2 mottakere2016Avslått, Avslått
Poster per side4591 - 4620 of 4645 items