Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av hekkende gråstrupedykker i Troms ogNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2013Avslått
Overvåking av hubroNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2013Avslått
Internasjonal statusrapport for RinggåsAarhus UniversitetMiljødirektoratet2013Avslått
Byttedyrvalg hos kongeørn (Aquila chrysaetos) Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitetMiljødirektoratet2013Avslått
Jaktkurs KanadagåsNorges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Avslått
Reinsdyr og lineære inngrepInstitutt for Naturforvaltning, Universitetet for Miljø- og Biovitenskap5 mottakere2013Avslått
Bestander hos alpine dykkender i BuskerudNNIFylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Avslått
Utprøving av viltkamera for registrering av bjørkeNaturformidling van der KooijFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Avslått
Grågåsundersøkelser i HordalandNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2013Avslått
Grågåsundersøkelser i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2013Avslått
FoU-villreinens arealbruk i KnutshøNorsk Villreinsenter Nord3 mottakere2013Avslått
Forprosjekt kunnskapssenterNorsk Elgsenter ASMiljødirektoratet2013Avslått
Arrangementsstøtte - rypeseminar i OpplandNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2013Avslått
Lokal beredskap for overvåking av mårhundNorges Jeger- og FiskerforbundMiljødirektoratet2013Avslått
Handbok i praktisk hjorteforvaltingStiftelsen Norsk Hjortesenter5 mottakere2013Avslått
Viltseminar Rogaland 2013Sogn og Fjordane SkogeigarlagStatsforvalteren i Rogaland2013Avslått
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker”CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO2 mottakere2013Avslått
Overnattende kråkerNOF avdeling Rogaland2 mottakere2013Avslått
Havørnas arealbruk i innlandsområder i NorgeNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Prosjekt på jaktfalk og vandrefalk i NordlandStatskog Fjelltjenesten2 mottakere2013Avslått
Fjellrype og reirovervåkning_2013Pål Fossland MoaTroms fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker” CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO2 mottakere2013Avslått
Smågnagerfangt7registreringStatskog SFTroms fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Presentasjon av vitenskapelig undersøkelseNorges Jeger- og FiskerforbundMiljødirektoratet2013Avslått
Orrfugl leik registreringNorges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Skogsfugl taksering RomeriksåsenNorges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Lærende elgforvaltning i Follo vestFrogn kommuneAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Utdanning takseringspersonell-SkogsfugltakseringNorges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Lokalitetsovervåkning storfuglleikSweco Norge ASAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Kartlegging av elg og hjort i Drangedal kommuneDrangedal kommuneTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Poster per side4591 - 4620 of 4645 items