Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
MIGRAPOP - vårregistreringer av gjessNorsk institutt for naturforskning50 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
GOOSEHUNT -Overvåking av gjess i TrøndelagNorsk institutt for naturforskning200 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Vegetasjonsanalyser med hjorteviltuthengningerElgregionråd Øst 20 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Registreringsmetode for villsvinUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold60 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Temakveld om elg og hjortUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold15 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Temakveld om rådyrforvaltningUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
minkregulering Laukvika 2018Tone Kanestrøm10 3902 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Gåseprosjekt i VestfoldNorsk institutt for naturforskning90 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
GPSprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør25 0003 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Temakveld om elg og hjortUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold15 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Prosjektet forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa300 0002 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Kartlegging av hjortestammen i ØstfoldRakkestad kommune50 0002 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
SørHjort - Et merkeprosjekt for hjort NIBIO100 0003 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Viltkamera ØstafjellsNorsk institutt for naturforskning40 0003 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Dobbeltbekkasin på Hardangervidda 2020Norsk Ornitologisk Forening20 0003 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått
Hønsehauken i skog- og kulturlandskap 2019Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi80 0003 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått
Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjellVerneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane25 0003 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått
Integrasjon med HjorteviltregisteretJon Kristian Høye15 0003 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått
A Thriving Coat - En levende kystStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina23 0009 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått
Fjellets ressursgrunnlagUniversitetet I Sørøst-norge30 0008 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
Villsvin på grensenUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold15 0007 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNORSK ORNITOLOGISK FORENING20 0008 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt
Nytt villreinprosjekt Setesdal VestheiStiftelsen Norsk Villreinsenter30 0004 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt
Forvaltning av gås i Akershus og ØstfoldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold25 0004 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget
SCANDCAM – viltovervåking med viltkamera 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA50 0007 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Vegetasjonsanalyser i og utenfor uthegningerNorsk institutt for naturforskning30 0007 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Demografi og stedtrohet hos svarthalespoveNorsk Ornitologisk Forening25 0005 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Hvor mye rødrev finnes det - videreføring Norsk institutt for naturforskning20 00012 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Vegetasjonsanalyser i og utenfor uthegningerNorsk institutt for naturforskning30 0008 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Bjørkemusregistrering med viltkameraNaturformidling van der Kooij5 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Ikke realitetsbehandlet
Poster per side4591 - 4620 of 4645 items