Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Oppsyn villreinjakta 2022SØLNKLETTEN VILLREINOMRÅDEStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Rehabilitering av syk og skadet rovfugl Geir Sjøli10 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Kartlegging av havørn i Vestfold og TelemarkJan Erik Tangen Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Levert
Kartlegging av fiskeørn og kongeørnPER OLE HALVORSENMiljødirektoratet2022Avslått
Bedre reg. av observert sjøfugl/sel av NJFF-medlNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND ØSTFOLD20 000Viken fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Helikopter telling elgVADSØ KOMMUNE100 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Digitalisering av artsdata fra Nordre ØyerenNORDRE ØYEREN FUGLESTASJON20 000Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
Digitalisering av artsdata fra Nordre ØyerenNORDRE ØYEREN FUGLESTASJON20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Bokutgivelse: "På leiting etter havørna" Trond Vidar JohnsenMiljødirektoratet2022Avslått
Hjorten i Nordfjella - del 3NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI500 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Opplæringsjakt i skolenFOROLLHOGNA VILLREINVALD20 0002 mottakere2022Delvis innvilget, Avslått
Aktivitetsdager ungdoms, skyting og opplæringNORDREISA JEGER OG FISKERLAG43 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Mottak for skadde rovfuglerTom Roger Østerås20 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Bedre tilrettelegging for opplæringsjaktSTATSKOG SF65 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
VillreinjaktoppsynKNUTSHØ VILLREINUTVALG21 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
VillreinjaktoppsynFOROLLHOGNA VILLREINVALD21 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Elgbeitetakst 2022 Våler og Åsnes kommuneVÅLER KOMMUNE80 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Telling av elg med helikopterIBESTAD KOMMUNE65 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Poster per side4561 - 4578 of 4578 items