Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Mobilisering av vannfugldata til ArtsobservasjonerNordre Øyeren fuglestasjonMiljødirektoratet2014Avslått
Beverdemninger & vandring/vekst av laks & sjøørretNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2014Avslått
Aldersbestemmelse av vilt Norges Jeger- og FiskerforbundMiljødirektoratet2014Avslått
Nettverkssenter for jakt- og utmarksforvaltning Skogbrukets kursinstituttMiljødirektoratet2014Avslått
Overvåkning av orrfuglleiker i TelemarkGregersen, HåkonTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Forekomst av lappmeis i Oppland fylkeLarsen NaturundersøkelserFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Avslått
Kartlegging av flaggermus i kirker i ØstfoldNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Avslått
overvåkning av utvalgte storfuglleiker i Oslo og ASweco Norge ASAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter SørHordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
RØDREV ØKOLOGI 2Norsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
viltgjerde mot bjørnRadius Kirkenes ASFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
HjorteviltforvaltningMidtre Kvinesdal BestandsplanområdeFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Avslått
Overvåking av havørn og predasjon på hubroHøgskolen i Innlandet, Evenstad Miljødirektoratet2013Avslått
Ulvedrepte hunder i Norge - en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Avslått
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Avslått
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Avslått
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Statsforvalteren i Nordland2013Avslått
DNA-analyser av kongeørn i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning (NINA)Miljødirektoratet2013Avslått
Økologisk verifisering av oterfallviltNorsk instituut for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Migrasjon, snø og beitetilgangNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Genetiske analyser av fjellrypeNorsk institutt for naturforskning (NINA)Miljødirektoratet2013Avslått
Demografi og bestandsstatus for hare Norsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
skyteopplæring for damerFroland jffFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Avslått
Metoder for overvåking av hav- og stormsvaleNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Genetiske analyser av snøugle Norsk Institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Bruken av viltkamera til å overvåke fuglerNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Hønsehauk og skogbruk i VesterålenNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Bestandsstørrelse hos grågås - spørreundersøkelseNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Underartstilhørighet for norsk storskarvNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Referansepunktbasert forvaltning av lirypeNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Poster per side4561 - 4590 of 4650 items