Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Veiledningshefte, kompetanseheving storviltjegere/Norges Jeger- og Fiskerforbund80 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Registrering av overvintrende vannfugl i OpplandNorsk Ornitologisk Foreng, avd. Oppland30 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
vilttiltak, organisering av jakDan LystadFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Avslått
Tverrfaglige publikasjoner - villreinforvaltningNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
LAND: Partial migration of red deer and tick distrAtle Mysterud200 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Bestandsplan, organisering, ettersøk, vilttiltakNissedal viltlag5 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
Tilrettelegging og informasjon om jaktSaltdal kommune Rådhuset Kirkegata 23 8250 Rognan  Nordland fylkeskommune2013Levert
Mottak for skadde rovfuglerTom Roger Østerås Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Levert
Mottak for skadd rovfuglTom Roger Østerås Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Levert
Husbygging for ÆrfuglNatur og Friluftshjelperen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Levert
Elgbeitetaksering i Røyken og Hurum kommuner 2013.v/ Lier kommune Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Digitale viltkartKvinesdal kommune Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Kartlegging åkerrikseVoss kommune Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Levert
Bestandskartlegging av kongeørn på Sunnmøreoum Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Levert
Retaksering av spetter i Sogn & Fjordane.Skog og Landskap Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Levert
Statusoppsummering taigaspissmus Sorex isodon i NoNaturformidling van der Kooij Miljødirektoratet2013Levert
Retaksering av spetter i Hordaland.Skog og Landskap Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Levert
Hønsefugltaksering- kjøregodtgjøringFinnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
FallviltDønna kommune Statsforvalteren i Nordland2013Levert
ElgjaktopplæringNJFF-Troms 2 mottakere2013Levert
Kartlegging av hubro i Møre og Romsdaloum Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Levert
Opplæringstiltak i N-TrøndelagNJFF-Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Levert
Felles mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltAure kommune 2 mottakere2013Levert
Kartlegging av sjøfugl langs VestfoldkystenStore Færder Ornitologiske Stasjon 2 mottakere2013Levert
Foring av rådyr.Kristin Schibbye2 mottakere2013Avslått, Avslått
Kartlegging av temmincksnipens trekkveierTerje LislevandMiljødirektoratet2013Avslått
Ettersøk av skadet viltVest Agder Dachshundklubb10 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Fangstkultur i fjelletNINA250 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Fôring av elg for å hindre trafikkulykkerLøvenskiold-Vækerø COLAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Felles viltforvaltning på Fosen - "Felles Fosen"Åfjord utmarksråd 2 mottakere2013Levert
Poster per side4531 - 4560 of 4578 items