Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Viltregistrerering på snø i HedmarkNJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Prosjekt Havørn i Steigen 2013Steigen Kommune Statsforvalteren i Nordland2013Levert
Fjellrype og reirovervåkning_HiNT_NFKPål Fossland Moa Nordland fylkeskommune2013Levert
Predatorbekjempelse i Vegaøyan verdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan Verdensarv Statsforvalteren i Nordland2013Levert
Taksering av rype og skogsfugl og reg av predasjonNJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Helikoptertelling av elg og rådyr i Herøy kommuneHerøy kommune Statsforvalteren i Nordland2013Levert
Bedre hjorteviltjakt i Hedmark 2013NJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Prosjektet "På spor etter rødreven"NJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Tilrettelegging jaktfeltLardal jeger og fiskelag Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2013Levert
HønsefuglprosjektPål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Levert
Rypetaksering - NordlandStatskog SF, region Helgeland Nordland fylkeskommune2013Levert
Digitalisering av LRSK-arkivNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelag 2 mottakere2013Levert
Eksponering av bever under vårjakta Frank Narve Rosell 19 mottakere2013Levert
Analyser av utbredelse hos flaggermusMichaelsen Biometrika Miljødirektoratet2013Levert
Søk etter børsteflaggermus i Hordaland Michaelsen Biometrika Miljødirektoratet2013Levert
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal Vesthei-RNorsk Villreinsenter Sør 2 mottakere2013Levert
lokkekursfauske og sørfold jeger og fiske foredning Nordland fylkeskommune2013Levert
Storviltjaktkurs med rifleskyting for kvinnerNJFF-Troms 2 mottakere2013Levert
Ungdomsprosjekt/beskatning/mår/mink/rev.Nes jakt og fiskeforening Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Jaktcamp for nybegynnere, ungdom, kvinnerNJFF-Troms 2 mottakere2013Levert
Kartlegging av flaggermus i 2013Michaelsen Biometrika Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Levert
Rydding av vegetasjon - forbygging hjorteviltLesja kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Svermelokaliteter for flaggermus på VestlandetMichaelsen Biometrika Miljødirektoratet2013Levert
Digitalisering av jaktfeltkart i GrongNamsenvassdragets grunneierforening Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Levert
Aldersanalyse av elgtennerMidt Telemark landbrukskontorTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Eggpunktering av KanadagåseggMidt Telemark landbrukskontorTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Overvåkning av overvintrende vannfugl i DrammensvaLarsen Naturundersøkelser14 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal Vesthei-RNorsk Villreinsenter Sør50 0003 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Åtseltilgang og smårovviltBjørn Roar Hagen6 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Kulesti, rekruttering til jaktskytingNorges Jeger- og FiskerforbundMiljødirektoratet2013Avslått
Poster per side4501 - 4530 of 4578 items