Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Feltkontrollørkurs for vald- og jaktledereJan-Erik Stiland21 600Agder fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
NJFFs kvinnesatsingNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND1 400 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2022STATSKOG SF35 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
MUSEOBS 2022HØGSKOLEN I INNLANDETStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Introjakt StorviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Levert
Taksering av lirypebestandSELBU FJELLSTYRE5 000Trøndelag fylkeskommune2022Delvis innvilget
Forebygge viltpåkjørsler i Tjeldsund kommuneDIELDDANUORI SUOHKAN - TJELDSUND KOMMUNE80 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2022Delvis innvilget
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHERØY KOMMUNE55 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Jaging/skremming av hvitkinngåsHERØY KOMMUNE20 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Beitetaksering utmark/hjorteviltSELBU KOMMUNE100 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
HønsefugltakseringFINNMARKSEIENDOMMEN60 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2022Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til fagdag Villrein 2022VILLREINRÅDET I NORGE75 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til Villreinen 2022VILLREINRÅDET I NORGE250 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Nasjonale modeller for viltvarsling på veiIMSA KNOWLEDGE COMPANY ASMiljødirektoratet2022Avslått
Varsling mot hjorteviltkollisjonerIMSA KNOWLEDGE COMPANY AS200 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
SUSTHERBSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA40 0005 mottakere2022Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått
Innkjøp av termisk kikkert til fallviltpersonellVEGÅRSHEI KOMMUNE10 000Agder fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
SUSTHERBSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA260 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
URBPOPSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA8 mottakere2022Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Jaktlederkurs 2022NORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS14 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2022Delvis innvilget
Sandsvaleprosjekt NATUR OG SAMFUNN AS30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Kartlegging av lappspoveNasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia20 0002 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Registrering av spillplasser for tiurNORD-FRON KOMMUNE30 000Innlandet fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Viltpølsekurs- Bedre utnyttelse av viltNORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS35 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2022Delvis innvilget
Jaktoppsyn Nordfjella villreinområde jakta 2022VILLREINUTVALET NORDFJELLA38 500Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Utdanning av ettersøksekvipasjerNORDLAND DACHSHUNDKLUBB45 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Bok om skuddplassering og dyrevennlig jaktPål Skarnes Jensen150 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Oppfølging av aktive hubroterritorier i M&R.FAUNAFOKUS AS45 098Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Innvilget som omsøkt
Bestandskartlegging villrein Våmur-RoanVÅMUR - ROAN VILLREINLAG70 000Statsforvalteren i Agder2022Innvilget som omsøkt
Oppsyn i villreinjaktaREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG56 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Poster per side4501 - 4530 of 5095 items