Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kompetanseheving innen viltsektoren 2022 SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT400 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Praktisk fallviltarbeidSKOGBRUKETS KURSINSTITUTTMiljødirektoratet2022Avslått
Taksering av rype og skogsfugl 2022NORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK40 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Kompetanseheving kommunale viltforvaltereSKOGBRUKETS KURSINSTITUTT200 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Jaktleders ansvarNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Levert
Beverregistreringer i Hurdal kommuneDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS44 500Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
Registrering av bergand på Vestvågøy.BIRDLIFE NORGE LOFOTEN LOKALLAG10 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
Leie av jaktterreng til introjakterNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Levert
Ekstraordinært tilskot til drift og forv.tiltak VILLREINUTVALET NORDFJELLA150 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Webinar og seminar om vilt, skogbruk og ny FSCNATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLID2 mottakere2022Avslått, Avslått
Jaktskyting for ungdom Flatanger/ NamdalseidNAMDALSEID JEGER OG FISKARLAG36 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Villreinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG71 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfuglSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Levert
Kartlegging av flaggermus i kirker: lysforurensingMICHAELSEN BIOMETRIKA AS120 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Vipeprosjekt 2022NORDRE FOLLO KOMMUNE12 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Lirypedemog: Analyser av Hønsefuglportal-data 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA410 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Restaurering av salamanderdammerKRISTIANSAND KOMMUNE80 500Statsforvalteren i Agder2022Delvis innvilget
Søknad teljing i sjøfuglreservat 2022.FAUNAFOKUS ASStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Bygging av alternative reirhyller for hubro på FjøFAUNAFOKUS AS41 358Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hønsehauk i deler av M&R 2022FAUNAFOKUS AS28 500Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Delvis innvilget
Kvalitetskriterier for norsk hjorteforvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA60 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Elg og hjort i Vinje etter jakta 2021VINJE KOMMUNE79 450Vestfold og Telemark fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA29 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Vipeprosjekt i AskerASKER KOMMUNE20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Etablering av våtmarksområdet m/dam og buffersonePORSGRUNN KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Levert
Introjakt småviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Levert
Uttak av rovvilt NORSK BRETON KLUBBMiljødirektoratet2022Avslått
HelReinDataUNIVERSITETET I OSLO350 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Viltkameraovervåking av mulig villreintrekkSNØHETTA VILLREINUTVALG15 0002 mottakere2022Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Poster per side4471 - 4500 of 4578 items