Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Digitalisering av artsdata fra Nordre ØyerenNORDRE ØYEREN FUGLESTASJON Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Bokutgivelse: "På leiting etter havørna" Trond Vidar Johnsen Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Hjorten i Nordfjella - del 3NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Opplæringsjakt i skolenFOROLLHOGNA VILLREINVALD 2 mottakere2022Ikke behandlet
Aktivitetsdager ungdoms, skyting og opplæringNORDREISA JEGER OG FISKERLAG Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Mottak for skadde rovfuglerTom Roger Østerås Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
Bedre tilrettelegging for opplæringsjaktSTATSKOG SF Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
VillreinjaktoppsynKNUTSHØ VILLREINUTVALG 2 mottakere2022Ikke behandlet
VillreinjaktoppsynFOROLLHOGNA VILLREINVALD 2 mottakere2022Ikke behandlet
Elgbeitetakst 2022 Våler og Åsnes kommuneVÅLER KOMMUNE Innlandet fylkeskommune2022Ikke behandlet
Fangst av mink og røyskattDYRSTAD UTMARKSLAG Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke behandlet
Telling av elg med helikopterIBESTAD KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Kartlegging av tellende areal - Sørfold kommuneNORGES BONDELAG Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Bruk av dronesystemer i effektiv viltforvaltningDØNNA KOMMUNE Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
ElgbeitetakseringDØNNA KOMMUNE Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Vilttiltak - forvaltningsplan og elgtellingVESTVÅGØY KOMMUNE Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Fangst av minkBODØ KOMMUNE Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
ViltmottakStig Johnsen Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Kartlegging av vinterbeite for hjorteviltHADSEL KOMMUNE Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Predatorjakt og opplæring til detteALSTAHAUG JEGER- OG FISKERFORENING Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Bavaring av viltkoridor i BrandhauganOPPIGARD AALBU3 000Trøndelag fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Hygiene/kompetanse byggende tiltak, elgjaktVILTHALLEN AS Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Gaupesporing sesongen 2021 - 2022NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND1 138 160Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av oter i Norge - 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA300 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Bjørn- og tamreinprosjektet i Idre - masteroppgaveHåkon Stræte Bjørnstad Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Søknad om tilskudd til minimumstelling av villreinSETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG300 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Jaktkurs Grågås - Herøy, DønnaNORGES BONDELAG47 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Videføring følgeprosjekt i Rondane villreinområdeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA300 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Gjess i Ytre Oslofjord: bidrag til forvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA90 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Oppsyn Villreinjakt 2021SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG108 500Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Poster per side421 - 450 of 4606 items