Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Drift av den norske ringmerkingssentralen i 2015Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen500 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Drift av den norske ringmerkingssentralen i 2017Museum Stavanger As Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Drift av den norske ringmerkingssentralen i 2017Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen550 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Drift av den norske ringmerkingssentralen i 2018Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen750 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Drift av den norske ringmerkingssentralen i 2019Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen750 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Drift av den norske ringmerkingssentralen i 2020Museum Stavanger As750 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Drift av Dividalen fuglestasjonNOF avdeling Troms25 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Drift av Dividalen fuglestasjonNOF avdeling Troms20 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Drift av Dividalen fuglestasjonNOF avdeling Troms20 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Drift av Dividalen FuglestasjonNOF avdeling Troms38 300Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Drift av HjorteviltportalenStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina400 700Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Drift av HjorteviltportalenStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina400 700Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Drift av Ringmerkingssentralen 2021MUSEUM STAVANGER AS750 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Drift av ringmerkingssentralen i 2014Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen500 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Drift Dividalen FuglestasjonNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVDELING TROMS30 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Drift Dividalen FuglestasjonNorsk Ornitologisk Forening50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Drift Dividalen FuglestasjonNOF avdeling Troms50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Drift Hardangervidda villreinutvalHardangervidda Villreinutvalg219 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Drift Hardangervidda villreinutvalHardangervidda Villreinutval108 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Drift Hardangervidda villreinutvalHardangervidda Villreinutval Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Drift Hardangervidda villreinutvalHardangervidda Villreinutval253 791Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Drift Hardangervidda villreinutvalHardangervidda Villreinutval160 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Drift Hardangervidda villreinutvalHardangervidda Villreinutval Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Drift Hardangervidda villreinutvalHardangervidda VillreinutvalFylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Avslått
Drift Helgeland Viltforvaltningsråd 2021NORGES BONDELAG50 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Drift jegerperøven 2013Norges Jeger- og Fiskerforbund Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Drift Ringmerkingssentralen 2016Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen500 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Drift Salten Viltforvaltningsråd 2021NORGES BONDELAG50 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Drift/administrasjon av Viltlaget SørLindesnes Sør ViltlagVest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Driftsplan for småvilt i Åfjord statsallmenningLasse Frost Eriksen6 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Poster per side421 - 450 of 4165 items