Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Linjetaksering av lirypeNamsskogan Fjellstyre 2 mottakere2015Ikke behandlet
VERN AV HEKKEOMRÅDE FOR RØDNEBBTERNE VEINESBerlevåg og Båtsfjord Reiselivsforum2 mottakere2015Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Prosjektet forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa280 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa 2 mottakere2015Ikke behandlet
Viltkamera i Rovviltregion 2Norsk institutt for naturforskning2 mottakere2015Avslått, Avslått
Kartlegging av hekkende kongeørn på HelgelandArctic Research and Consulting da50 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Årlig vurdering av sett hjortUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2015Avslått, Innvilget som omsøkt
Prosjekt ØrnStord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor2 mottakere2015Avslått, Avslått
Overvåking av sædgås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening80 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Forvaltningsplan for gjess for Austrheim,Fedje og Radøy kommune30 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Utarbeidelse av forvaltningsplan gåsFredrikstad kommune avd Miljø og lanbruk25 0002 mottakere2015Delvis innvilget
Unaturlige OsloEarthmedia AS200 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av viltet og dets leveområderBergen kommune35 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Ajourhold av naturbase i Gjøvik kommuneGjøvik kommune2 mottakere2015Avslått
Infoblad om jakt og fiske - infoside internettNJFF-Hordaland10 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging vannfugl ferskvann Trondheim kommuneSigurd Bangjord4 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
FoU Menneskelig aktivitet & villrein i ForollhognaNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2015Ikke behandlet
Søknad om telling av elgbestanden på VestvågøyaVestvågøy kommune2 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Oppretting og drift av regionalt hjorteutvalFjell kommune2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Lyngbrenningsplan for grenseområdet Bygland-ÅseralEcofact sørvest AS2 mottakere2015Avslått, Avslått
vinterforin av rådyrAndrè Moseid2 mottakere2015Avslått, Avslått
Jaktkurs for ungdom, kvinner og nye jegerprøvekandNorges Jeger- og fiskerforbund Østfold2 mottakere2015Avslått
Flaggermus og gatelys – endringer til LEDMichaelsen Biometrika 2 mottakere2015Ikke behandlet
Reinsdyrjaktkurs for damerOlav Schrøder2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Taksering og takseringskursOlav Schrøder15 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Mottak for skadd rovfuglTom Roger Østerås8 0002 mottakere2015Innvilget som omsøkt
Flaggermuskalender 2015 - flaggermusmottaketNORSK ZOOLOGISK FORENING6 5002 mottakere2014Delvis innvilget
VILLREINFOLDER 2014Setesdal Ryfylke Villreinlag30 5002 mottakere2014Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Registrering av villrein i Setesdal RyfylkeSetesdal Ryfylke Villreinlag50 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag20 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Poster per side421 - 450 of 4613 items