Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Viltfôring mot trafikkulukker 2015Høgskolen i Hedmark80 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Reduksjon av elpåkjørsler - Rana kommuneRana kommune100 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Seminar med tema hjortevilt - skogbrukNotodden kommune, landbruksavdelingen25 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Rullering av forvaltningsplan for gjess i TelemarkNorges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark20 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Hekkeplattform for sjøfugl utenfor VæresbuktaTrondheim kommune, Miljøenheten25 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Restaurering av Sørnypvatnet, LeinstrandTrondheim kommune, Miljøenheten50 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Informasjon-/vernetiltak jaktfalken Veines KongsfjBerlevåg og Båtsfjord Reiselivsforum2 mottakere2015Avslått, Ikke realitetsbehandlet
VERN AV HEKKEOMRÅDE FOR RØDNEBBTERNE VEINESBerlevåg og Båtsfjord Reiselivsforum2 mottakere2015Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Utarbeidelse av forvaltningsplan gåsFredrikstad kommune avd Miljø og lanbruk 2 mottakere2015Ikke behandlet
Ajourhold av naturbase i Gjøvik kommuneGjøvik kommune 2 mottakere2015Ikke behandlet
Unaturlige OsloEarthmedia AS200 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av viltet og dets leveområderBergen kommune35 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Forvaltningsplan for gjess for Austrheim,Fedje og Radøy kommune30 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Infoblad om jakt og fiske - infoside internettNJFF-Hordaland35 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
FoU Menneskelig aktivitet & villrein i ForollhognaNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2015Ikke behandlet
Søknad om telling av elgbestanden på VestvågøyaVestvågøy kommune2 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Kartlegging vannfugl ferskvann Trondheim kommuneSigurd Bangjord4 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Oppretting og drift av regionalt hjorteutvalFjell kommune2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Lyngbrenningsplan for grenseområdet Bygland-ÅseralEcofact sørvest AS2 mottakere2015Avslått, Avslått
vinterforin av rådyrAndrè Moseid2 mottakere2015Avslått, Avslått
Flaggermus og gatelys – endringer til LEDMichaelsen Biometrika 2 mottakere2015Ikke behandlet
Jaktkurs for ungdom, kvinner og nye jegerprøvekandNorges Jeger- og fiskerforbund Østfold 2 mottakere2015Ikke behandlet
Reinsdyrjaktkurs for damerOlav Schrøder4 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Taksering og takseringskursOlav Schrøder15 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Mottak for skadd rovfuglTom Roger Østerås 2 mottakere2015Ikke behandlet
Flaggermuskalender 2015 - flaggermusmottaketNORSK ZOOLOGISK FORENING 2 mottakere2014Ikke behandlet
VILLREINFOLDER 2014Setesdal Ryfylke Villreinlag30 5002 mottakere2014Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Registrering av villrein i Setesdal RyfylkeSetesdal Ryfylke Villreinlag50 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag20 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus 2 mottakere2014Ikke behandlet
Poster per side421 - 450 of 4650 items