Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Småviltjakt med hagleskyting for kvinnerNJFF-Troms10 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
Predatorbekjempelse i Vegaøyan verdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan Verdensarv Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Prosjektet "På spor etter rødreven"NJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Forvaltning av gås i Akershus og ØstfoldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold30 0004 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått
Tilrettelegging jaktfeltLardal jeger og fiskelag Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Rypetaksering - NordlandStatskog SF, region Helgeland Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Brukerkurs i HjorteviltregisteretNaturdata as12 262Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
Kartlegging av hønsehaukKistefos Skogtjenester as40 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Viltkartlegging Vegaøyan verdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan Verdensarv Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Bedre hjorteviltjakt i Hedmark 2013NJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
SmågnagertakseringStatskog SF, region Helgeland 2 mottakere2013Ikke behandlet
Viltregistrerering på snø i HedmarkNJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Taksering av rype og skogsfugl og reg av predasjonNJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Standardisert overvåking flaggermusMichaelsen Biometrika41 088Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Opplærings kurs viltNorges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark100 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
Prosjekt bjørnhundeførereSkogbrukets kursinstituttMiljødirektoratet2013Avslått
kartlegging av jaktfalkKistefos Skogtjenester as75 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Helikoptertelling av elg og rådyr i Herøy kommuneHerøy kommune Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Kursstøtte til lokale JFF-foreninger - fadderjaktNorges Jeger- og fiskerforbund ØstfoldFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2013Avslått
Kongeørn, kartlegging av forekomstKistefos Skogtjenester as Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Eggpunktering av KanadagåseggMidt Telemark landbrukskontorTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Kulesti, rekruttering til jaktskytingNorges Jeger- og FiskerforbundMiljødirektoratet2013Avslått
Kartlegging av flaggermus i 2013Michaelsen Biometrika Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Aldersanalyse av elgtennerMidt Telemark landbrukskontorTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Svermelokaliteter for flaggermus på VestlandetMichaelsen Biometrika Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Veiledningshefte, kompetanseheving storviltjegere/Norges Jeger- og Fiskerforbund80 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Søk etter børsteflaggermus i Hordaland Michaelsen Biometrika Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Åtseltilgang og smårovviltBjørn Roar Hagen6 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal Vesthei-RNorsk Villreinsenter Sør25 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt
Analyser av utbredelse hos flaggermusMichaelsen Biometrika Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Poster per side421 - 450 of 4613 items