Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Helikoptertelling av elg og rådyr i Herøy kommuneHerøy kommune Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Kongeørn, kartlegging av forekomstKistefos Skogtjenester as Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Opplærings kurs viltNorges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark100 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
Vegetasjonsanalyser med hjorteviltuthegningerElgregionråd Øst35 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt
Prosjekt Havørn i Steigen 2013Steigen Kommune Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
HønsefuglprosjektPål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Fjellrype og reirpredasjon_HiNT_STFKPål Fossland Moa Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Fjellrype og reirovervåkning_HiNT_NFKPål Fossland Moa Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Småviltjakt med hagleskyting for kvinnerNJFF-Troms10 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
Brukerkurs i HjorteviltregisteretNaturdata as12 262Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
Predatorbekjempelse i Vegaøyan verdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan Verdensarv Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Tilrettelegging jaktfeltLardal jeger og fiskelag Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Rypetaksering - NordlandStatskog SF, region Helgeland Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Taksering/bestandsovervåkning av rypeStatskog SFTroms fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Viltregistrerering på snø i HedmarkNJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Taksering av rype og skogsfugl og reg av predasjonNJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Utsetting av fasan i StavangerområdetRFK, Rogaland fuglehund klubbStatsforvalteren i Rogaland2013Avslått
SmågnagertakseringStatskog SF, region Helgeland 2 mottakere2013Ikke behandlet
Viltkartlegging Vegaøyan verdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan Verdensarv Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Bedre hjorteviltjakt i Hedmark 2013NJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Ungdomsprosjekt/beskatning/mår/mink/rev.Nes jakt og fiskeforening2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Eggpunktering av KanadagåseggMidt Telemark landbrukskontorTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Kulesti, rekruttering til jaktskytingNorges Jeger- og FiskerforbundMiljødirektoratet2013Avslått
Kartlegging av flaggermus i 2013Michaelsen Biometrika Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Aldersanalyse av elgtennerMidt Telemark landbrukskontorTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Svermelokaliteter for flaggermus på VestlandetMichaelsen Biometrika Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Veiledningshefte, kompetanseheving storviltjegere/Norges Jeger- og Fiskerforbund80 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Søk etter børsteflaggermus i Hordaland Michaelsen Biometrika Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Åtseltilgang og smårovviltBjørn Roar Hagen6 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal Vesthei-RNorsk Villreinsenter Sør25 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt
Poster per side421 - 450 of 4650 items