Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Villrein - prosjekt for trinn 9 i ungdomsskoleneForollhogna Villreinområde Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
Tilskudd til villreinoppsyn 2019Forollhogna Villreinområde24 500Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Registrering av villrein og tamrein øst i Forollh.Forollhogna Villreinområde Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Villrein - prosjekt for trinn 9 i ungdomsskoleneForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Tilskudd vilreinoppsyn 2017Forollhogna Villreinområde28 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Tilskudd vilreinoppsyn 2017Forollhogna Villreinområde 2 mottakere2017Ikke behandlet
SkoleprosjektetForollhogna VillreinområdeSør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2017Ikke realitetsbehandlet
Villreinens arealbruk i ForollhognaForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Støtte til villreinoppsynet 2016Forollhogna Villreinområde23 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
A.Arealbruk. B Villreinoppsyn. C SkoleprosjektForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Registrering av villreinens områdebrukForollhogna Villreinområde40 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Støtte tli villreinoppsynetForollhogna Villreinområde20 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
A.Villreinens arealbruk. B. Støtte villreinoppsynForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
A:Villreinens arealbruk. B: Støtte villreinoppsyneForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Overvåking av villreinbestanden og dens livsmiljøForollhogna Villreinområde55 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
A:Villreinens arealbruk. B:Støtte villreinoppsynetForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Opplæringsjakt i skolenForollhogna VillreinvaldStatsforvalteren i Innlandet2020Avslått
Tilskudd til villreinjaktoppsyn Forollhogna Villreinvald21 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Opplæringsjakt i skolenFOROLLHOGNA VILLREINVALD15 0002 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Avslått
VillreinjaktoppsynFOROLLHOGNA VILLREINVALD24 5003 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Kurs i ArtsobservasjonerForum For Natur Og Friluftsliv Agder20 000Agder fylkeskommune2020Delvis innvilget
Kurs for viderekommende i ArtsobservasjonerForum for natur og friluftsliv i Agder20 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Delvis innvilget
Kurs i rapportsystemet ArtsobservasjonerForum for natur og friluftsliv i Agder20 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
"Der Dronninga er Konge"FOTO ANDERS TVEIT Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Fødselstid hos bever i Sør-NorgeFrank Narve Rosell450 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Modeller for lokal beverforvaltningFrank Narve Rosell35 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
EKSPONERING AV BEVEREN FOR JEGEREN UNDER VÅRJAKTAFrank Narve Rosell 10 mottakere2016Ikke behandlet
EKSPONERING AV BEVEREN FOR JEGEREN UNDER VÅRJAKTAFrank Narve Rosell450 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Eksponering av beveren for jegerenFrank Narve RosellMiljødirektoratet2014Avslått
Eksponering av bever under vårjakta Frank Narve Rosell19 mottakere2013Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Poster per side421 - 450 of 4176 items