Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forvaltningstiltak for reduksjon av grågåsbestandKragerø kommune v/ Viltnemnda Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Utdanning viltgruppe Hobøl og SpydebergSpydeberg Kommune Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Hjort 2016Stiftelsen Norsk Hjortesenter 3 mottakere2016Ikke behandlet
Tellinger av hekkende sjøfugl 27 sjøfuglreservaterNOF Telemark Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
HønsefuglportalenNorsk institutt for naturforskning 18 mottakere2016Ikke behandlet
MIGRAPOPNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2016Ikke behandlet
Registrering av villreinen sin områdbruk-RondaneNord-Fron kommune 4 mottakere2016Ikke behandlet
Kamerafeller for estimering av smågnagerbestandInstitutt for naturforvaltning, NMBU Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Innkjøp av flaggermuskasser til parker i OsloOslo kommune, Bymiljøetaten, Miljødivisjonen 3 mottakere2016Ikke behandlet
viltforing - vilt bort fra vei (rv 3) og jernbaneTorunn Simengård Messelt 2 mottakere2016Ikke behandlet
Felles hjorteforvaltning i TrøgstadUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Overvåking av kattugle i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
Småviltforvaltning; -smårovpattedyrPål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
POPULASJONSDYNAMIKK HOS LIRYPER I LIERNEPål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
Vandrefalk ; tilbakeføring av skadet vilt .Morten Erichsen Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
GPSprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør 3 mottakere2016Ikke behandlet
Kartlegging av fugl ifm vårjakt på grågåsJomfruland fuglestasjon Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
SunnHjort - E merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2016Ikke behandlet
Seminar- Hvorfor er hare på Rødlista?Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Innkjøp av viltkameraStange kommune Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Fangst av mink - Ekne - AlstadhaugSkogn Folkehøgskole Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
Tilrettelagt hogst i vinterbeiteområder for elgNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Overvåking av hekkende horndykker i Troms i 2016. Norsk institutt for naturforskning 3 mottakere2016Ikke behandlet
Søknad om midler til elgbeitetakseringSel kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Skogsfugltaksering i Fjellaområdet 2016Marker kommune Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Etablering av elgregion vest for Glomma i ØstfoldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Overvåking Hvitryggspett Tinn/NotoddenBioFokus Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Forprosjekt/tiltak - merkeprosjekt elgNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Tilretteleggingstiltak for ande- og gåsejakt på VaUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Rovdyrbekjempelse, uttak av mår, røsket og minkNamdalseid jeger og fiskarlag Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
Poster per side421 - 450 of 4166 items