Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
HønsefuglportalenNorsk institutt for naturforskning 18 mottakere2016Levert
MIGRAPOPNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2016Levert
Registrering av villreinen sin områdbruk-RondaneNord-Fron kommune 3 mottakere2016Levert
Innkjøp av flaggermuskasser til parker i OsloOslo kommune, Bymiljøetaten, Miljødivisjonen 3 mottakere2016Levert
viltforing - vilt bort fra vei (rv 3) og jernbaneTorunn Simengård Messelt 2 mottakere2016Levert
Felles hjorteforvaltning i TrøgstadUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Demografi og stedtrohet hos svarthalespoveNorsk Ornitologisk Forening 5 mottakere2016Levert
Kartlegging av tiurleik på HadelandLandbrukskontoret for Hadeland Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening 11 mottakere2016Levert
Flaggermusundersøkelser i Nord-Trøndelag 2016NATUROBSERVATØREN Per Inge Værnesbranden Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Levert
A.Arealbruk. B Villreinoppsyn. C SkoleprosjektForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Levert
Overvåking av vandrefalk i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Levert
Hekke/vinterøkologi og overvåking av spurveugleNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Levert
Grågåsundersøkelser i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Levert
FoU-Menneskelig aktivitet & villrein i ForollhognaNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2016Levert
Fangst av mink - Ekne - AlstadhaugSkogn Folkehøgskole Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Levert
Tilrettelagt hogst i vinterbeiteområder for elgNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
SunnHjort - E merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2016Levert
Seminar- Hvorfor er hare på Rødlista?Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Innkjøp av viltkameraStange kommune Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Levert
Overvåking av kattugle i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Levert
Småviltforvaltning; -smårovpattedyrPål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2016Levert
POPULASJONSDYNAMIKK HOS LIRYPER I LIERNEPål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2016Levert
Etablering av elgregion vest for Glomma i ØstfoldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Forprosjekt/tiltak - merkeprosjekt elgNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Tilretteleggingstiltak for ande- og gåsejakt på VaUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Overvåking av hekkende horndykker i Troms i 2016. Norsk institutt for naturforskning 3 mottakere2016Levert
Rovdyrbekjempelse, uttak av mår, røsket og minkNamdalseid jeger og fiskarlag Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2016Levert
Registrering av spillplasser for tiurNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Forstyrrelser og ulovlig jaktInnherred Grunneierlag for fellesforvaltning av gås Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Levert
Poster per side421 - 450 of 5085 items