Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Prosjekt Bestandsplanlegging og CWD 2018-2019Vestskog saMiljødirektoratet2018Avslått
Lirypas økologi et skiftende klima_NordlandPål Fossland MoaNordland fylkeskommune2018Avslått
Skuddpremie på rødrev i fjellrevområderSaltdal kommuneNordland fylkeskommune2018Avslått
Fôring av elg som trafikksikkerhetstiltakStor-Elvdal kommuneHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
Etterarbeid av prosjektet "På spor etter rødreven"NJFF HedmarkHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
Utarbeide digitalt valdkart for Os kommuneOs kommuneHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
Hekkeplattform for fiskemåse og tjeld Sykkylven kommuneStatsforvalteren i Møre og Romsdal2018Avslått
Integrated monitoring of haresHøgskolen i InnlandetMiljødirektoratet2018Avslått
Informasjonsfilm-jaktdokumenterNORGES FJELLSTYRESAMBANDMiljødirektoratet2018Avslått
Økt jaktuttak på gås.v/ Landbrukskontoret for Drammen, Lier, Røyken og HurumBuskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
Fellesmøte for privat og offentlig viltforvaltningAust-Agder fylkeskommuneFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2018Avslått
Sjøfugltellinger i Aust-Agder 2018.Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-AgderFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2018Avslått
HjortejaktVennesla jeger og fiskeforeningVest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
Historia til fjellrevenTarandusFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Avslått
Kartlegge arealbruk og overvintringsområder til stNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2018Avslått
Virkninger av fjellturisme på vannfuglerNNI Resources ASMiljødirektoratet2018Avslått
Alpine dykkender - innsjøbruk, fisk og bunndyrNNI Resources ASMiljødirektoratet2018Avslått
Metodeutvikling av Miljø-DNA på salamanderNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2018Avslått
National kartlegning av Bd og amfibier Norsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2018Avslått
Sandsvale - kartlegging av hekkekolonierNOF avdeling RogalandStatsforvalteren i Rogaland2018Avslått
Viltpleie i forn av fangst og jakt på predatorer.Egersund Jeger og fiskerforeningStatsforvalteren i Rogaland2018Avslått
Kartlegging av småpattedyr i NordlandGeorg BangjordStatsforvalteren i Nordland2018Avslått
Kurs i ulvejaktNorges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2018Avslått
Kulturlandskapets fugler - bestander - habitatbrukNNI Resources ASFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2018Avslått
Trekket til myrsniper på HardangerviddaUniversitetet i BergenFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2018Avslått
Kartlegging, overvåking og tiltak mot villminkHitra kommuneStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Kadavres effekt på tundraøkosystemetUniversity College of Southeast NorwayTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
Sjøfuglkartlegging i Vegaøyan VerdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan VerdensarvStatsforvalteren i Nordland2018Avslått
Dundrift - vern av kulturarvStiftelsen vegaøyan verdensarvStatsforvalteren i Nordland2018Avslått
Telling av utvalgte i Åsværet landskapsvernområdeAtle Ivar OlsenStatsforvalteren i Nordland2018Avslått
Poster per side421 - 450 of 5097 items