Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Overvåking av fugler v ringmerking i Pasvik (SF)BIRDLIFE NORGE20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Overvåking av sædgås i Norge (SF)BIRDLIFE NORGE40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Sporing av steinvender, temmincks., svømmes. (SF)BIRDLIFE NORGE15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Kartlegging av lappspovens trekk og hekkeområderBIRDLIFE NORGEStatsforvalteren i Troms og Finnmark2023Avslått
Hekkende vade- og måkefugler langs VarangerfjordenUNIVERSITETET I BERGEN10 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Innvilget som omsøkt
Kartlegging av trekkruter til tyvjo fra NordNorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Overvåking av hekkende horndykker i TromsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Troms og Finnmark2023Avslått
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA25 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Revidering av forvatningsplan for grågås 2023PORSANGER KOMMUNE48 250Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Raigras som avbøtende tiltak mot beiteskaderNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI30 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Sporing av steinvender, temmincksnipe, svømmesnipeBIRDLIFE NORGE20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Utrydding av minkBRENSHOLMEN/SOMMARØY UTVIKLINGSLAG30 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Urbanisering av krykkjerSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i Troms og FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Levert
Hekkende vadefugler langs VarangerfjordenUNIVERSITETET I BERGEN15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Tiltak mot svartelistet mink langs Reisaelva REISA ELVELAG25 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Påvisning og dokumentasjon av gullsjakalSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Troms og Finnmark2022Avslått
Drift Dividalen FuglestasjonNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVDELING TROMS35 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Ugleprosjektet 2022NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVDELING TROMS15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Ekstensiv overvåking av utvalgte hekketerritorier STATSKOG SF25 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Revidering av forvaltningsplan for grågås 2022PORSANGER KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Videreføring - bestandsovervåking på gås 2022PORSANGER KOMMUNE40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Sjøfuglregistrering i Porsangerfjord IBABIRDLIFE NORGE32 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Overvåking av fugler v ringmerking i PasvikBIRDLIFE NORGE20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Kartlegging av lappspovens trekk og hekkeområder BIRDLIFE NORGE20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Overvåking av sædgås i NorgeBIRDLIFE NORGE30 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i FinnmarkGeorg Bangjord20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Kartlegging av fjæreplytt i FinnmarkLONGYEARBYEN FELTBIOLOGISKE FORENING22 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA29 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Kartlegging av trekkruter til tyvjo fra NordNorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Poster per side4201 - 4230 of 5085 items