Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Byttedyr levert på reir hos kongeørn (Aquila chrysTorbjørn LaursenStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2019Tore Veisetaune60 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i 2018Tore Veisetaune50 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i NordlandTore Veisetaune50 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget
Etterregistrering av hekkedata på jaktfalkTore Veisetaune30 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Grågås - bruk av laserTORMOD MAGNESEN50 000Statsforvalteren i Vestland2022Innvilget som omsøkt
Elektronisk Løpende Elgbane Torridal Skytterlag V/ Arne Brøvig2 mottakere2014Avslått, Avslått
Skyte opplæring av nye unge storviltjeger 16 År.+ Torridal Skytterlag V/ Arne Brøvig10 0002 mottakere2013Delvis innvilget
viltforing - vilt bort fra vei (rv 3) og jernbaneTorunn Simengård Messelt 2 mottakere2016Levert
Tilskuddsordning villreintiltak - oppsynTrollbua Eggedal AS Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Levert
Bedre kvalitet på rypetaksering i Troms og KarlsøyTROMSØ JEGER OG FISKEFORENING90 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Bokutgivelse: "På leiting etter havørna" Trond Vidar JohnsenMiljødirektoratet2022Avslått
Rådyr i engTrondheim Innovation AS20 000Trøndelag fylkeskommune2018Delvis innvilget
Tilrettelegging for predatorjaktTrondheim Jeger og fiskerforening Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Levert
Kartlegging av hekkende vipe 2022TRONDHEIM KOMMUNEStatsforvalteren i Trøndelag2022Avslått
Overvåking av viltovergang med viltkameraTRONDHEIM KOMMUNE80 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Kartlegging av bever i tidligere Klæbu kommuneTRONDHEIM KOMMUNE60 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Videre kartlegging av flaggermus i Trondheim kommuTrondheim kommune, Miljøenheten20 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
Elgbeitetaksering i 5 kommuner i Sør-TrøndelagTrondheim kommune, Miljøenheten240 000Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2017Delvis innvilget
Registreringer av sjøfugl ved Munkholmen og VæreTrondheim kommune, Miljøenheten7 5002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Restaurering av Sørnypvatnet, LeinstrandTrondheim kommune, Miljøenheten10 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Restaurering av Sørnypvatnet, LeinstrandTrondheim kommune, Miljøenheten2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Hekkeplattform for sjøfugl utenfor VæresbuktaTrondheim kommune, Miljøenheten2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Flaggermus i Trondheim - høstsvermingTrondheim kommune, Miljøenheten15 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Hekkeplattform for sjøfugl utenfor VæresbuktaTrondheim kommune, Miljøenheten2 mottakere2014Avslått
Restaurering av Sør-Nyp vatnet, LeinstrandTrondheim kommune, Miljøenheten15 0002 mottakere2014Delvis innvilget
Munkholmen fuglelagune - prosjekteringTrondheim kommune, Miljøenheten3 mottakere2014Avslått, Avslått
Sjøfugløy på Munkholmen - teknisk utredningTrondheim kommune, Miljøenheten 2 mottakere2013Levert
Kartlegging av fjellmyrløper i Nord-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Levert
Kartlegging av slagugle i Nord-TrøndelagTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Levert
Poster per side4201 - 4230 of 4578 items