Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Human jakt NJFF Sogn og Fjordane100 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Trekk og forflytninger hos flaggermus i fire fylkeMichaelsen Biometrika AS139 847Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Minkfangst i skjærgårdenNorges Jeger og Fiskerforbund avd Vestfold20 000Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Økonomisk støtte til utgivelse Villreinen 2017Villreinrådet i Norge200 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
DNA-analyse av historisk brunbjørn i Sør-NorgeRandsfjordmuseene25 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Møte om mulig etablering av hjorteviltregion - besOle Bjørn Bårnes18 000Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Ugleprosjektet 2017NOF avdeling Troms14 500Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Drift av Dividalen FuglestasjonNOF avdeling Troms38 300Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Småviltforvaltning; -smårovpattedyr (MDir)Nord universitet 150 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Trekkfuglovervåking ved Lista FuglestasjonNOF Lista Fuglestasjon50 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag110 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til vilttiltak 2017Stiftelsen Elgen130 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Foreldreomsorg hos lappugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet6 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Internasjonal gåseforvaltningNorges Jeger- og Fiskerforbund50 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Hjortebeiting i plantefelt og ung produksjonsskogNIBIO50 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Hjortebeiting i plantefelt og ung produksjonsskogNIBIO150 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Hjorteviltplan for Tjeldsund, Evenes og Skånland Evenes kommune35 000Nordland fylkeskommune2017Innvilget som omsøkt
Manipulering av fôrtilgang for rødrev gjennom åretHøgskolen i Innlandet290 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Overvaking av havørn i Sogn og FjordaneNorsk Ornitologisk Forening30 000Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Overvåking av dverggås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening2 090 086Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Viltarbeid ved offentleg vegBygland kommune131 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Overvåking av overvintrende vannfugl i BuskerudLarsen Naturundersøkelser25 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Seminar om skarv i innlandetNorsk institutt for naturforskning200 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Støtte til innkjøp av minkfellerOslomarkas Fiskeadministrasjon30 000Oslo fylkeskommune 2017Innvilget som omsøkt
Overvåking av hekkende vannfugl i TyrifjordområdetLarsen Naturundersøkelser30 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Oppfølging og utbedring av flaggermuskasserMichaelsen Biometrika AS70 753Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Hvitryggspetten på Vestlandet.Norsk Institutt for Bioøkonomi35 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Elgbeiteregistrering i Finnemarka, Buskerudv/ Landbrukskontoret for Drammen, Lier, Røyken og Hurum87 500Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av horndykker i Vestvågøy.NOF Lofoten lokallag10 000Statsforvalteren i Nordland2017Innvilget som omsøkt
Følgeprosjekt i Rondane villreinområde 2016-2019Norsk Villreinsenter Nord900 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Poster per side4201 - 4230 of 4650 items