Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Ikke-hekkende sjøfugl i RyfylkebassengetNOF avdeling Rogaland15 000Statsforvalteren i Rogaland2017Delvis innvilget
Prosjekt ”Urbane måker” i Rogaland i 2017CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLOStatsforvalteren i Rogaland2017Avslått
GrågåsKvitsøy kommune18 000Statsforvalteren i Rogaland2017Delvis innvilget
Prosjekt havørnNOF avdeling Rogaland10 000Statsforvalteren i Rogaland2016Delvis innvilget
Ikke-hekkende sjøfugl i RyfylkebassengetNOF avdeling RogalandStatsforvalteren i Rogaland2016Avslått
Gåse- og svanetellinger 2016NOF avdeling Rogaland14 000Statsforvalteren i Rogaland2016Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i RogalandNorsk institutt for naturforskning15 000Statsforvalteren i Rogaland2016Delvis innvilget
GrågåsKvitsøy kommune20 000Statsforvalteren i Rogaland2016Delvis innvilget
Vern vipaKarmøy kommune16 000Statsforvalteren i Rogaland2016Innvilget som omsøkt
Gåse- og svanetellingerNOF avdeling Rogaland20 000Statsforvalteren i Rogaland2015Delvis innvilget
Ikke-hekkende sjøfugl i RyfylkebassengetNOF avdeling Rogaland10 000Statsforvalteren i Rogaland2015Innvilget som omsøkt
Grågåsundersøkelser i RogalandNorsk institutt for naturforskning25 000Statsforvalteren i Rogaland2015Delvis innvilget
Støtte til merking av havhester med lysloggereCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO10 000Statsforvalteren i Rogaland2015Delvis innvilget
Telling av grågåsreir i Finnøy og Rennesøy kommuneFinnøy kommune30 000Statsforvalteren i Rogaland2015Delvis innvilget
Telling av grågåsreir i Kvitsøy kommuneKvitsøy kommune15 000Statsforvalteren i Rogaland2015Delvis innvilget
Mink- og sjøfuglprosjekt 2013-15Karmøy kommune15 000Statsforvalteren i Rogaland2015Delvis innvilget
Prosjekt havørnNOF avdeling Rogaland10 000Statsforvalteren i Rogaland2014Delvis innvilget
Støtte til merking av havhester med lysloggereCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLOStatsforvalteren i Rogaland2014Avslått
Rødlistede flaggermus i indre RyfylkeNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)Statsforvalteren i Rogaland2014Avslått
Mink- og sjøfuglprosjekt 2013-15Karmøy kommune30 000Statsforvalteren i Rogaland2014Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i RogalandNorsk institutt for naturforskningStatsforvalteren i Rogaland2014Avslått
Telling av grågåsreir i Finnøy kommuneFinnøy kommune18 000Statsforvalteren i Rogaland2014Innvilget som omsøkt
Kartlegging av høstlok. til grå skimmelflaggermusNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)Statsforvalteren i Rogaland2014Avslått
Kartlegging av flaggermus i kirker i RogalandNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)Statsforvalteren i Rogaland2014Avslått
Viltseminar Rogaland 2013Sogn og Fjordane SkogeigarlagStatsforvalteren i Rogaland2013Avslått
Vipeprosjektet-kartlegging og formidlingNaturvernforbundet i Rogaland30 000Statsforvalteren i Rogaland2013Delvis innvilget
Prosjekt havørnNOF avdeling Rogaland14 000Statsforvalteren i Rogaland2013Delvis innvilget
Mink- og sjøfuglprosjekt 2013-15Karmøy kommune30 000Statsforvalteren i Rogaland2013Delvis innvilget
Vern VipaKarmøy kommune16 000Statsforvalteren i Rogaland2013Delvis innvilget
Takhekkende sjøfugler på Nord-JærenNaturvernforbundet i RogalandStatsforvalteren i Rogaland2013Avslått
Poster per side4171 - 4200 of 5095 items