Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Mottak for skadde rovfuglerTom Roger Østerås15 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Kartlegging av tiurleiker i deler av Viken i 2021NATURVERNFORBUNDET I BUSKERUDViken fylkeskommune2021Ikke realitetsbehandlet
Rehabilitering av syk og skadet rovfugl Geir Sjøli10 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Viltstell - Utsetting av hare VINDAFJORD JAKT OG FISKELAGRogaland fylkeskommune2021Avslått
Hjorten i Nordfjella - del 2NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI500 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Bekjempning av svartlistet art: MinkOSLOMARKAS FISKEADMINISTRASJON52 000Oslo fylkeskommune 2021Innvilget som omsøkt
VillreinjaktoppsynKNUTSHØ VILLREINUTVALG 2 mottakere2022Ikke behandlet
VillreinjaktoppsynFOROLLHOGNA VILLREINVALD 2 mottakere2022Ikke behandlet
Elgbeitetakst 2022 Våler og Åsnes kommuneVÅLER KOMMUNE Innlandet fylkeskommune2022Ikke behandlet
Poster per side4171 - 4179 of 4179 items