Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Regionalt villreinprosjekt; oppfølging av lokale GNINA3 100 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Avlsprogrammet for fjellrev 2015Norsk institutt for naturforskning3 180 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Avlsprogrammet for fjellrevNorsk institutt for naturforskning3 200 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Avlsprogrammet for fjellrevNorsk institutt for naturforskning3 200 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP)Veterinærinstituttet3 400 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP)Veterinærinstituttet3 400 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Nasjonalt overvåkingprogram for fjellrev Norsk institutt for naturforskning3 564 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Saltslikkesteiner som smittested for skrantesjuke NINA4 050 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
COATs fjellrevmodulUiT Norges arktiske universitet 6 600 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Poster per side4171 - 4179 of 4179 items