Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Opplæringskurs vilt 2019Norges Jeger- og Fiskerforbund avd TelemarkTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Avslått
Vinsj med batteri til fallviltarbeidOppdal KommuneTrøndelag fylkeskommune2019Avslått
Tilskudd til overvåking storsalamander i 2019Norsk institutt for naturforskningStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
Konflikt mellom tam- og villrein i ForrolhognaForollhogna VillreinområdeStatsforvalteren i Trøndelag2019Avslått
Miljø-DNA til bestandsberegning hos salamanderNorsk institutt for naturforskningStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
Innkjøp av drone til registrering fiskeørn hekkingOle Jørgen HanssenStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
Rotenonbehandling 10 år etterNittedal kommuneStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
Viltpåkjørsler, vær varsom - kampanje.Norges Jeger Og Fiskerforbund RogalandStatsforvalteren i Rogaland2019Avslått
Kartlegging av dobbeltbekkasin i HattfjelldalPer Arnstein LorentzenStatsforvalteren i Nordland2019Avslått
Vevsprøver fra norske hjortedyr - CWDVeterinærinstituttetMiljødirektoratet2019Avslått
Utgraving av salamanderdamKjeller Gård Drift AsStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
Bestandsplan for Nissedal ViltlagFaun Naturforvaltning ASTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Avslått
Mikrosatellittanalyser av villrein fra RondaneHøgskolen i InnlandetMiljødirektoratet2019Avslått
Film om hønsehauken sin bestandsnedgang Liv MyklebustMiljødirektoratet2019Avslått
Haretaksering med løypemaskiner Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 DokkaOppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Avslått
Restaurering av salamanderdammerKristiansand kommune, parkvesenetStatsforvalteren i Agder2019Avslått
Søknad om tilskudd - utmarksseminar NU 2019Prosjekt UtmarkNordland fylkeskommune2019Avslått
Bevertaksering Eidskog kommuneMiljødirektoratet2019Avslått
Støtte til kartlegging av trekkende flaggermusMichaelsen Biometrika ASMiljødirektoratet2019Avslått
Utarbeding av forvaltningsplan for gås i SurnadalSurnadal kommuneStatsforvalteren i Møre og Romsdal2019Avslått
Bestandsplan for Nordfjella sone 2Villreinutvalet for NordfjellaStatsforvalteren i Vestland2019Avslått
Driftsplan Raudafjell villreinområde.Aurland FjellstyreStatsforvalteren i Vestland2019Avslått
Behandling slakteavfall hjorteviltjakt Stange kommuneHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Avslått
Effects and mitigation of renewable energy developStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaVest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Avslått
Kartlegging av hekkende sædgås i Sør-NorgeNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2018Avslått
Kartlegging av hekkende hvitkinngås i Sør-NorgeNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2018Avslått
Overlevelse av utsatt rapphøns og fasan i NorgeNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2018Avslått
Kadavres effekt på tundraøkosystemetUniversity College of Southeast NorwayTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
Informasjonsfilm-jaktdokumenterNORGES FJELLSTYRESAMBANDMiljødirektoratet2018Avslått
Kartlegging, overvåking og tiltak mot villminkHitra kommuneStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
Poster per side4171 - 4200 of 4578 items