Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Ope møte om hjorteviltforvaltninga i ÅseralÅseral kommune5 0002 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Avslått
Rov vilt opplæringBodø jeger-og fiske forening2 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Innvilget som omsøkt
Bekjempelse av mink i vernev. omr. for sjøfugl Kristiansund jeger og fiskerforening2 mottakere2015Avslått, Avslått
Prosjekt ØrnStord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor2 mottakere2015Avslått, Avslått
Flaggermusprosjekter 2015NORSK ZOOLOGISK FORENING2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Overvåking av sædgås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening80 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Havørn; etablering i Aust-AgderMorten Erichsen2 mottakere2015Avslått
GOOSEHUNTNorsk institutt for naturforskning145 0002 mottakere2015Delvis innvilget
Prosjekt ”Urbane måker” i Oslo og Akershus i 2015CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO25 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av hekkende kongeørn på HelgelandArctic Research and Consulting da50 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Viltkamera i Rovviltregion 2Norsk institutt for naturforskning2 mottakere2015Avslått, Avslått
Kartgrunnlag for elgregioner og elgvald i AkershusUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2015Avslått, Avslått
Aldersanalyse av elgUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold7 0002 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Årlig vurdering av sett hjortUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold7 0002 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Avslått
Katten som predator: Video og GPS Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet26 0002 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Avslått
Sildemåkeprosjektet i Troms og Finmark 2015NOF - Troms Fylkeslag15 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Bestandsplan 2015 - 2019Våmur-Roan Villreinlag25 0002 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Ikke realitetsbehandlet
Forskning og overvåking av kongeørn i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning450 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Prosjekt ”Urbane måker” i Vest-AgderCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO20 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Søknad om støtte til prosjekt Urbane måker i 2015CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO20 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Prosjektet forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa280 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Kartlegging av trekkende trollflaggermus på Sør- oStrix miljøutredning65 0002 mottakere2015Innvilget som omsøkt
Viltfôring mot trafikkulukker 2015Høgskolen i Hedmark80 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Reduksjon av elpåkjørsler - Rana kommuneRana kommune100 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Seminar med tema hjortevilt - skogbrukNotodden kommune, landbruksavdelingen25 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Rullering av forvaltningsplan for gjess i TelemarkNorges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark20 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Hekkeplattform for sjøfugl utenfor VæresbuktaTrondheim kommune, Miljøenheten25 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Restaurering av Sørnypvatnet, LeinstrandTrondheim kommune, Miljøenheten50 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Informasjon-/vernetiltak jaktfalken Veines KongsfjBerlevåg og Båtsfjord Reiselivsforum2 mottakere2015Avslått, Ikke realitetsbehandlet
VERN AV HEKKEOMRÅDE FOR RØDNEBBTERNE VEINESBerlevåg og Båtsfjord Reiselivsforum2 mottakere2015Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Poster per side391 - 420 of 4645 items