Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Viltfôring mot trafikkulukker 2015Høgskolen i Hedmark80 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Reduksjon av elpåkjørsler - Rana kommuneRana kommune100 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Seminar med tema hjortevilt - skogbrukNotodden kommune, landbruksavdelingen25 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Rullering av forvaltningsplan for gjess i TelemarkNorges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark20 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Hekkeplattform for sjøfugl utenfor VæresbuktaTrondheim kommune, Miljøenheten25 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Restaurering av Sørnypvatnet, LeinstrandTrondheim kommune, Miljøenheten50 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Informasjon-/vernetiltak jaktfalken Veines KongsfjBerlevåg og Båtsfjord Reiselivsforum2 mottakere2015Avslått, Ikke realitetsbehandlet
VERN AV HEKKEOMRÅDE FOR RØDNEBBTERNE VEINESBerlevåg og Båtsfjord Reiselivsforum2 mottakere2015Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Grågåsundersøkelser i Hordaland + Sogn og FjordaneNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2015Avslått
Prosjekt ”Urbane måker” i 2015CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO2 mottakere2015Avslått
Overvåking av hubro på Solværøyene 2015Norsk institutt for naturforskning (NINA)50 0002 mottakere2015Delvis innvilget
Fagdag rådyrforvaltningUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold15 0002 mottakere2015Innvilget som omsøkt
Jaktlederkurs FolloUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold15 0002 mottakere2015Innvilget som omsøkt
Vannfuglenes bruk av våtmarksområdet HotterelvosenTrondheimsfjorden våtmarkssenter 2 mottakere2015Ikke behandlet
Forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa 2 mottakere2015Ikke behandlet
Linjetaksering av lirypeNamsskogan Fjellstyre 2 mottakere2015Ikke behandlet
Ajourhold av naturbase i Gjøvik kommuneGjøvik kommune 2 mottakere2015Ikke behandlet
Utarbeidelse av forvaltningsplan gåsFredrikstad kommune avd Miljø og lanbruk 2 mottakere2015Ikke behandlet
Unaturlige OsloEarthmedia AS200 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av viltet og dets leveområderBergen kommune35 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Forvaltningsplan for gjess for Austrheim,Fedje og Radøy kommune30 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Infoblad om jakt og fiske - infoside internettNJFF-Hordaland35 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
FoU Menneskelig aktivitet & villrein i ForollhognaNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2015Ikke behandlet
Søknad om telling av elgbestanden på VestvågøyaVestvågøy kommune2 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Kartlegging vannfugl ferskvann Trondheim kommuneSigurd Bangjord4 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Oppretting og drift av regionalt hjorteutvalFjell kommune2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Lyngbrenningsplan for grenseområdet Bygland-ÅseralEcofact sørvest AS2 mottakere2015Avslått, Avslått
vinterforin av rådyrAndrè Moseid2 mottakere2015Avslått, Avslått
Jaktkurs for ungdom, kvinner og nye jegerprøvekandNorges Jeger- og fiskerforbund Østfold 2 mottakere2015Ikke behandlet
Flaggermus og gatelys – endringer til LEDMichaelsen Biometrika 2 mottakere2015Ikke behandlet
Poster per side391 - 420 of 4165 items