Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal vesthei-RNorsk Villreinsenter Sør350 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Driftsplanutvikling småvilt - Spekedalen/SølendaleHalgrim Breie Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Driftsplan småvilt ÅfjordSonja Ekker Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Levert
Redusere kråkebestandTom Robin Nilsen Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Uglekasseprosjekt i TromsNOF - Troms Fylkeslag Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Levert
Vegetasjonsanalyser innenfor og utenfor beitedyrutNorsk institutt for naturforskning200 0004 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått
Åtebasert rovdyrturisme med fokus på bjørnStian Staberg 3 mottakere2013Levert
Fjellrype og reirovervåkning_HiNT_2013Pål Fossland Moa Møre og Romsdal fylkeskommune2013Levert
Vårtrekk av polarsniper i VarangerfjordenJames Robert Wilson70 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget
Rekrutteringsprosjekt - skoledelNorges Jeger- og Fiskeforbund, Sør-Trøndelag og Trondheim og Omland Fiskeadministrasjon Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Levert
grønnliGeir Glømme Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Informasjonsmøte rådyr forvaltningSiljan Jeger- og Fiskerforening10 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
Støtte til utgivelse av årboka Villreinen 2013Villreinrådet i Norge180 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Støtte til villreinseminar om reginale planerVillreinrådet i Norge50 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Forvaltningsplan for grågås i PorsangerPorsanger kommune Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Viltstell, primært hjortevilt.Jan Evensen Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Habitat Selection of Ortolan Buntings Julianna Percival6 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Kartlegging av hekkende hønsehauk i S-VestfoldOdd Taale Frydenlund Steen Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2013Levert
Kartlegging av hekkende vepsevåkOdd Taale Frydenlund Steen25 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Kartlegging og overvåking av vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen20 0004 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt
Rovvilt beskatningglomsrudkollen jæger og fiskerforening2 mottakere2013Avslått
Kursstøtte til lokale JFF-foreninger - fadderjaktNorges Jeger- og fiskerforbund ØstfoldFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2013Avslått
Standardisert overvåking flaggermusMichaelsen Biometrika41 088Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hønsehaukKistefos Skogtjenester as40 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Prosjektet "På spor etter rødreven"NJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Forvaltning av gås i Akershus og ØstfoldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold30 0004 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått
Prosjekt bjørnhundeførereSkogbrukets kursinstituttMiljødirektoratet2013Avslått
kartlegging av jaktfalkKistefos Skogtjenester as75 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Helikoptertelling av elg og rådyr i Herøy kommuneHerøy kommune Statsforvalteren i Nordland2013Levert
Kongeørn, kartlegging av forekomstKistefos Skogtjenester as Miljødirektoratet2013Levert
Poster per side391 - 420 of 5085 items