Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Redusere kråkebestandTom Robin Nilsen2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Norske fuglearter, biologisk mangfold og utviklingNorges Jeger- og FiskerforbundMiljødirektoratet2013Avslått
Revejaktkurs for ungdomSiljan Jeger- og FiskerforeningTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Kartlegging flaggermus SF 2013Michaelsen Biometrika Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Vinterforing av elgSvartisen elgregion Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Vannfugltelling Bergen og OsNorsk Ornitologisk Forening Hordaland Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Forvaltningsplan for grågås i PorsangerPorsanger kommune Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Vegetasjonsanalyser innenfor og utenfor beitedyrutNorsk institutt for naturforskning200 0004 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått
Åtebasert rovdyrturisme med fokus på bjørnStian Staberg 3 mottakere2013Ikke behandlet
Uglekasseprosjekt i TromsNOF - Troms Fylkeslag Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Vårtrekk av polarsniper i VarangerfjordenJames Robert Wilson70 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget
Rekrutteringsprosjekt - skoledelNorges Jeger- og Fiskeforbund, Sør-Trøndelag og Trondheim og Omland Fiskeadministrasjon Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
grønnliGeir Glømme2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Informasjonsmøte rådyr forvaltningSiljan Jeger- og Fiskerforening10 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
Støtte til utgivelse av årboka Villreinen 2013Villreinrådet i Norge180 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Støtte til villreinseminar om reginale planerVillreinrådet i Norge50 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Fjellrype og reirovervåkning_HiNT_2013Pål Fossland Moa Møre og Romsdal fylkeskommune2013Ikke behandlet
Rovvilt beskatningglomsrudkollen jæger og fiskerforening2 mottakere2013Avslått
Kartlegging av hekkende hønsehauk i S-VestfoldOdd Taale Frydenlund Steen Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Kartlegging av hekkende vepsevåkOdd Taale Frydenlund Steen25 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Kartlegging og overvåking av vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen20 0004 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt
Viltstell, primært hjortevilt.Jan Evensen Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Habitat Selection of Ortolan Buntings Julianna Percival6 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Vegetasjonsanalyser med hjorteviltuthegningerElgregionråd Øst35 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt
Prosjekt Havørn i Steigen 2013Steigen Kommune Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Utsetting av fasan i StavangerområdetRFK, Rogaland fuglehund klubbStatsforvalteren i Rogaland2013Avslått
HønsefuglprosjektPål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Fjellrype og reirpredasjon_HiNT_STFKPål Fossland Moa Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Fjellrype og reirovervåkning_HiNT_NFKPål Fossland Moa Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Taksering/bestandsovervåkning av rypeStatskog SFTroms fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Poster per side391 - 420 of 4647 items