Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Mottak for skadde rovfuglerTom Roger Østerås20 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Mottak for skadde rovfuglerTom Roger Østerås15 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Mottak for skadde rovfuglerTom Roger Østerås20 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Mottak for skadde rovfuglerTom Roger Østerås15 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
Mottak av skadd rovfugl i Trøndelag.Tom Roger Østerås15 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Mottak for skadde rovfuglerTom Roger Østerås5 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Delvis innvilget
Mottak for skadd rovfugl.Tom Roger Østerås Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Ikke behandlet
Mottak av skadd rovfugl.Tom Roger Østerås6 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Delvis innvilget
Mottak for skadd rovfuglTom Roger Østerås Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
Mottak for skadd rovfuglTom Roger Østerås8 0002 mottakere2015Innvilget som omsøkt
Mottak for skadd rovfuglTom Roger Østerås Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Mottak for skadd rovfuglTom Roger Østerås Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Mottak for skadd rovfuglTom Roger Østerås Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Mottak for skadde rovfuglerTom Roger Østerås Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Redusere kråkebestandTom Robin Nilsen 2 mottakere2013Ikke behandlet
Natur- og miljøbarometeret 2014TNS Gallup120 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Hjorteviltplan for Tjeldsund, Evenes og Skånkland Tjeldsund KommuneNordland fylkeskommune2019Ikke realitetsbehandlet
Foreldreomsorg hos lappugleTina Forsnes6 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Kartlegging av tiurleikerThor Erik Jelstad15 000Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
Kartlegging av hønsehauk i deler av BuskerudThor Erik Jelstad Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Oppsyn villreinjakt Tolga ØstfjellTerje Sandberg Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Kartlegging av temmincksnipens trekkveierTerje LislevandMiljødirektoratet2013Avslått
Regional elgbeitetaksering i Telemark og VestfoldTelemark fylkeskommune120 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Vilttiltak 2017Telemark fylkeskommune50 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Delvis innvilget
Reinsgevira fortel villreinhistoriaTARANDUS AS2 mottakere2022Avslått
Bukketelling på DalsidaTARANDUS ASStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
Bukketelling Dalsida og DovrefjellTarandus As Statsforvalteren i Innlandet2020Ikke behandlet
Rikosjettfaren under reinsjaktaTarandusOppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Avslått
Historia til fjellrevenTarandusFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Avslått
Migrasjon, populasjonsutvikling og forvaltningsmålTana kommune50 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Poster per side391 - 420 of 4645 items