Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Tverrfaglige publikasjoner - villreinforvaltningNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Mottak for skadde rovfuglerTom Roger Østerås Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Elgbeitetaksering i Røyken og Hurum kommuner 2013.v/ Lier kommune Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Bestandsplan, organisering, ettersøk, vilttiltakNissedal viltlag5 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Delvis innvilget
Kartlegging av sjøfugl langs VestfoldkystenStore Færder Ornitologiske Stasjon 2 mottakere2013Ikke behandlet
Bestandskartlegging av kongeørn på Sunnmøreoum Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Ikke behandlet
Kartlegging av hubro i Møre og Romsdaloum Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Ikke behandlet
Kartlegging av temmincksnipens trekkveierTerje LislevandMiljødirektoratet2013Avslått
Hønsefugltaksering- kjøregodtgjøringFinnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Foring av rådyr.Kristin Schibbye2 mottakere2013Avslått, Avslått
FallviltDønna kommune Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Retaksering av spetter i Sogn & Fjordane.Skog og Landskap Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Opplæringstiltak i N-TrøndelagNJFF-Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Statusoppsummering taigaspissmus Sorex isodon i NoNaturformidling van der Kooij Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Felles mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltAure kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
ElgjaktopplæringNJFF-Troms 2 mottakere2013Ikke behandlet
Retaksering av spetter i Hordaland.Skog og Landskap Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
NM-bandhund 2013Sør-Trøndelag Elghundklubb Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Fôring av elg for å hindre trafikkulykkerLøvenskiold-Vækerø COLAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Drift jegerperøven 2013Norges Jeger- og Fiskerforbund Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Fangstkultur i fjelletNINA250 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Jaktfalk i HordalandNOF Hordaland Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Ettersøk av skadet viltVest Agder Dachshundklubb10 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Felles viltforvaltning på Fosen - "Felles Fosen"Åfjord utmarksråd 2 mottakere2013Ikke behandlet
Søknad om tilskudd til ærfugldriftEvind Hansen Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Ettersøkshunden - videreutvikling i 2013Norges Jeger- og Fiskerforbund925 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Villsvinets plass i ØstfoldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold25 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått
Jaktistjordal- økt jakt på smårovvilt.Fjellstyrene i Stjørdal Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Kartlegging av tiurleiker i RingebuMidt-Gudbrandsdal landbrukskontor, Ringebu og Sør-Fron kommunar Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Merkeprosjekt elg i Valdres og HallingdalGol kommune400 0003 mottakere2013Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet
Poster per side4141 - 4170 of 4179 items