Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
DNA-fingerprinting av ærfugl Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått
DNA-fingerprinting av ærfugl Norsk institutt for naturforskning 3 mottakere2015Ikke behandlet
DNA-fingerprinting av ærfuglNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2016Avslått, Avslått, Avslått
DNA-basert overvåking av hubro på SolværøyeneNorsk institutt for naturforskning (NINA)Statsforvalteren i Nordland2016Ikke realitetsbehandlet
DNA-basert overvåking av hubro på Hitra og FrøyaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Trøndelag2022Ikke behandlet
DNA-basert overvåking av hubro på Hitra og FrøyaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA30 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
DNA-basert overvåking av hubro på Hitra og FrøyaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina25 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
DNA-basert overvåking av hubro i LurøyNorsk institutt for naturforskning (NINA)Statsforvalteren i Nordland2018Ikke realitetsbehandlet
DNA-basert overvåking av hubro i Hitra og FrøyaNorsk institutt for naturforskning (NINA)Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Avslått
DNA-basert overvåking av hubro Hitra-FrøyaNorsk institutt for naturforskning (NINA)15 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Innvilget som omsøkt
DNA-basert overvåking av hubroNorsk institutt for naturforskning (NINA)2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
DNA-basert overvåking av fiskeørnSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 2 mottakere2022Ikke behandlet
DNA-basert overvåking av fiskeørnSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2 mottakere2021Avslått
DNA-basert overvåking av fiskeørnStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina 2 mottakere2020Ikke behandlet
DNA-analyser av kongeørn i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning (NINA)Miljødirektoratet2013Avslått
DNA-analyse av historisk brunbjørn i Sør-NorgeRandsfjordmuseeneStatsforvalteren i Møre og Romsdal2017Avslått
DNA-analyse av historisk brunbjørn i Sør-NorgeRandsfjordmuseene25 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
DNA: øke suksessen av feces-prøvene med gressStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina500 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
DNA- fingerprinting av ærfuglNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått
Dividalen FuglestasjonNOF avdeling Troms49 900Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Diverse naturforvaltningstiltakSabimaMiljødirektoratet2013Avslått
Digitalt valdkart for Røros kommuneRøros kommune23 000Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Digitalt valdkart (m jaktfelt) for Os kommuneOs kommuneHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Avslått
Digitalt bestandsplankurs HeVNORGES BONDELAG20 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Digitalisering av vald- og jaktfeltgrenserHoltålen kommune 20 000Trøndelag fylkeskommune2018Delvis innvilget
Digitalisering av tellende jaktareal hjorteviltFYRESDAL KOMMUNEVestfold og Telemark fylkeskommune2021Avslått
Digitalisering av LRSK-arkivNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelag 2 mottakere2013Ikke behandlet
Digitalisering av kommunens viltkartHoltålen kommune 20 000Trøndelag fylkeskommune2018Delvis innvilget
Digitalisering av jaktfeltkart i GrongNamsenvassdragets grunneierforening Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Digitalisering av historiske data for storviltjaktOs kommune Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Poster per side4141 - 4170 of 4608 items