Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Vurdering av hjortebestand - fortsettelseUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Vurdering av hjortebestand - fortsettelseUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Ikke behandlet
Vårtrekk av polarsniper i PorsangerfjordenJames Robert Wilson28 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Vårtrekk av polarsniper i PorsangerfjordenJames Robert Wilson85 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Vårtrekk av polarsniper i PorsangerfjordenJames Robert Wilson60 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Vårtrekk av polarsniper i PorsangerfjordenJames Robert Wilson2 mottakere2014Avslått, Innvilget som omsøkt
Vårtrekk av polarsniper i VarangerfjordenJames Robert Wilson70 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget
Vårtrekk av polarsniper på Island -2014James Robert WilsonMiljødirektoratet2014Avslått
Våtmarksrestaurering ved viktig hekke- og trekklokNaturvernforbundet i Lofoten20 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
WhatBird videreutviklingablemagic as200 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Workshop om bruk av viltkameradataNINA Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Økologi og forvaltning av ulv i flerartsperspektivHøgskolen i Innlandet, Evenstad 900 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Økologi og forvaltning av ulv i flerartsperspektivHøgskolen i Innlandet, Evenstad 900 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Økologi og forvaltning av ulv i fleratsperspektivHøgskolen i Innlandet, Evenstad 900 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Økologi og overvåking av spurveugleIngar Jostein Øien10 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Økologi og overvåking av spurveugleIngar Jostein Øien10 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Økologi og overvåking av spurveugleNorsk Ornitologisk Forening Trøndelags ugleprosjekter15 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Økologisk overvåking av vannfugl i Nordre ØyerenNORDRE ØYEREN FUGLESTASJON10 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Økologisk overvåking av vannfugl i Nordre ØyerenNordre Øyeren Fuglestasjon60 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Økologisk verifisering av oterfallviltNorsk instituut for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Økonomisk støtte til fagdag Villrein 2016Villreinrådet i Norge50 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Økonomisk støtte til fagdag Villrein 2017Villreinrådet i Norge Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
Økonomisk støtte til utgivelse Villreinen 2017Villreinrådet i Norge200 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
økt andel bestandsplanUTMARKSAVDELINGA VEST AS 2 mottakere2021Ikke behandlet
Økt beskatning av små rovvilt i ØstfoldNorges Jeger- og fiskerforbund Østfold 2 mottakere2016Ikke behandlet
Økt jaktuttak på gås.v/ Landbrukskontoret for Drammen, Lier, Røyken og HurumBuskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
økt oppslutning sett og skutt rogalandUTMARKSAVDELINGA VEST AS Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
ØygardsteaSkjerkholt JaktlagFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Ikke realitetsbehandlet
Åkerrikse i Oppland 2014Kistefos Skogtjenester as60 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Åkerrikse i Oppland 2015Kistefos Skogtjenester as60 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Poster per side4141 - 4170 of 4175 items