Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
SUSTHERBSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Elgjaktkurs for Jenter 2021NORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Jaging/skremming av hvitkinngåsHERØY KOMMUNE20 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Kartlegging/overvåking av vandrefalkRAPTOR SURVEY V/ODD FRYDENLUND STEEN Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Fugleliv på fuktenger i BørsesjøNILSSEN NATURFORVALTNING & VAKTMESTERTJENESTER Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Tiltak mot svartelistet art: minkREISA ELVELAG20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Kartlegging av hønsehauk i nedre BuskerudRAPTOR SURVEY V/ODD FRYDENLUND STEEN75 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av havørn i Vestfold og TelemarkJan Erik Tangen Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Beiteomfanget fra grågås i utmark og på innmarkNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Introjakt Elgjaktkurs for ungdomNORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
HønsefugltakseringFINNMARKSEIENDOMMEN Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Kartlegging og registrering fiskeørn og kongeørn nPER OLE HALVORSEN Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Elgjaktkurs UkeskursNORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Lyngbrenning for lirype på BlåfjellendenECOFACT SØRVEST AS Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Mottak for skadde rovfuglerTom Roger Østerås Statsforvalteren i Trøndelag2021Ikke behandlet
Kartlegging av tiurleiker i deler av Viken i 2021NATURVERNFORBUNDET I BUSKERUDViken fylkeskommune2021Ikke realitetsbehandlet
Rehabilitering av syk og skadet rovfugl Geir Sjøli10 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Viltstell - Utsetting av hare VINDAFJORD JAKT OG FISKELAG Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Hjorten i Nordfjella - del 2NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI500 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Bekjempning av svartlistet art: MinkOSLOMARKAS FISKEADMINISTRASJON52 000Oslo fylkeskommune 2021Innvilget som omsøkt
Poster per side4141 - 4160 of 4160 items