Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Fallviltundersøkelser - freda arter 2021VETERINÆRINSTITUTTET400 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Bekjemping av svartlistet art: MinkDELP UTMARKSLAG SA5 200Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2021STATSKOG SF35 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2021STATSKOG SF75 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Scenario analyse Øyulvsbu og formidlingSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Elgbeitetaksering i StjørdalSTJØRDAL KOMMUNE100 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Norsk viltsykehusNORSK VILTSYKEHUS2 mottakere2021Avslått, Avslått
JaktlederkursNORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS24 080Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Opplæringskurs vilt 2021NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND TELEMARK205 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Forebygge viltpåkjørsler i Tjeldsund kommuneDIELDDANUORI SUOHKAN - TJELDSUND KOMMUNE50 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
VillreinjaktoppsynFOROLLHOGNA VILLREINVALD24 5003 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått, Avslått
VillreinjaktoppsynKNUTSHØ VILLREINUTVALG3 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Termografisk drone i viltforvaltningenGUSTAVSEN NATURANALYSER2 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av fiskeørn i ØstfoldRAPTOR SURVEY V/ODD FRYDENLUND STEEN35 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
SUSTHERBSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA40 0005 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
SUSTHERBSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Elgjaktkurs for Jenter 2021NORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS34 800Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Jaging/skremming av hvitkinngåsHERØY KOMMUNE20 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Kartlegging/overvåking av vandrefalkRAPTOR SURVEY V/ODD FRYDENLUND STEEN35 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Fugleliv på fuktenger i BørsesjøNILSSEN NATURFORVALTNING & VAKTMESTERTJENESTER Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Tiltak mot svartelistet art: minkREISA ELVELAG20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Kartlegging av hønsehauk i nedre BuskerudRAPTOR SURVEY V/ODD FRYDENLUND STEEN75 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av havørn i Vestfold og TelemarkJan Erik Tangen Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Beiteomfanget fra grågås i utmark og på innmarkNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Introjakt Elgjaktkurs for ungdomNORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS36 400Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
HønsefugltakseringFINNMARKSEIENDOMMEN60 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging og registrering fiskeørn og kongeørn nPER OLE HALVORSEN Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Elgjaktkurs UkeskursNORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS41 100Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Lyngbrenning for lirype på BlåfjellendenECOFACT SØRVEST AS Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Mottak for skadde rovfuglerTom Roger Østerås15 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Poster per side4141 - 4170 of 4175 items