Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
MIGRAPOP - vårregistreringer av gjessNorsk institutt for naturforskning50 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Temakveld om rådyrforvaltningUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått
Temakveld om elg og hjortJohan Bergerud2 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt
GOOSEHUNT -Overvåking av gjess i TrøndelagNorsk institutt for naturforskning200 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Organisering av gåsejaktområderUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 2 mottakere2019Ikke behandlet
prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus30 0002 mottakere2019Delvis innvilget
Hva gjør vi når det blir bråstopp i silofôring av Høgskolen I Innlandet200 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Vegetasjonsanalyser med hjorteviltuthengningerElgregionråd Øst 20 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Kornkråke. Hekkeplasser og effekt av tapt areal. Christopher Reppe10 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av horndykker i nordlig del av TrøndelNorsk Ornitologisk Forening100 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått
Rovviltforvaltning Øksnes Jeger og Fisk2 mottakere2019Avslått
Minkfritt Brensholmen/Sommarøy utviklingslag45 5002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Beitetakst og bearbeiding av dataEikern/Lågen Elgregion25 5002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av sædgås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening240 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Horndykker i NordlandNorsk Ornitologisk Forening55 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av hvitkinngås langs norskekystenNorsk Ornitologisk Forening70 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og hekkeområder hos lappspoveNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2019Avslått, Delvis innvilget
Overvåking og ringmerking av havørn i HordalandKristian Elias Henriksen20 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått
Elgen i FinnmarkNIBIO70 0002 mottakere2019Delvis innvilget
Rapport – Skogsfuglen i Fjella 1985-2018Finne Natur2 mottakere2019Avslått
Vipeprosjektet i Aust-Agder 2019Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder2 mottakere2019Avslått, Innvilget som omsøkt
Kartlegging og overvåking av hekkende vandrefalkRaptor Survey v/Odd Frydenlund Steen 2 mottakere2019Ikke behandlet
Vurdering av funksjonsområder for villreinVoss Kommune45 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2019Tore Veisetaune60 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Bestandsplan for Knutshø villreinområdeKnutshø Villreinutvalg10 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt
Forskning & overvåking av kongeørn i Vest-FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning 2 mottakere2018Ikke behandlet
Kartlegging av kongeørn med helikopter på SørøyaNorsk Institutt for naturforskning75 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Avslått
Ettersøkskurs offentlig veiKristiansand kommune, parkvesenet2 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging hekkende kongeørnArctic Research and Consulting da2 mottakere2018Avslått
ElgbeitetakstLandbrukskontoret Våler og Åsnes40 0002 mottakere2018Delvis innvilget
Poster per side4111 - 4140 of 4606 items