Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Felles forvaltning i årsleveområde for hjortUtmarksavdelinga Vest As140 000Vestland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Fagsamling kommunal viltforvaltningUtmarksavdelinga Vest AsVestland fylkeskommune2020Avslått
Hjortebeiting i plantefelt og ung produksjonS&FjoNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi50 000Vestland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
KvinneaktiviteterNorges Jeger-og Fiskerforbund Hordaland15 000Vestland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Fagrapport "Hjorten i Vestland"Faun Naturforvaltning As110 000Vestland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Infoblad om jakt og fiske - infoside internettNorges Jeger-og Fiskerforbund Hordaland35 000Vestland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Human JaktNorges Jeger- Og Fiskerforbund Sogn Og Fjordane80 000Vestland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Aldersregistrering og kohortanalyseSunnfjord KommuneVestland fylkeskommune2020Avslått
Slått og Rådyrprosjekt i Lillestrøm kommuneANDERS AASViken fylkeskommune2021Avslått
Aldersanalyse av elg i Østre ElgregionINDRE ØSTFOLD KOMMUNE20 000Viken fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Elgbeiteregistrering i Vestmarka, VikenLIER KOMMUNE65 000Viken fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Hjorten i VikenFAUN NATURFORVALTNING AS150 000Viken fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Kursing Lillestrøm fallvilttjenesteLILLESTRØM KOMMUNEViken fylkeskommune2021Avslått
Opplæring av ettersøksekvipasjer til villsvinINDRE ØSTFOLD KOMMUNE12 500Viken fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Elgforvaltning Follo ElgregionHOLTHE VIDAR20 000Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Hjort- Årlig registrering og statistikkUTMARKSFORVALTNINGEN AS30 000Viken fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Fagsamling/kurs for ettersøkspersonellMOSS KOMMUNE15 000Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Innkjøp av drone til bruk i viltforvaltningenMOSS KOMMUNEViken fylkeskommune2021Avslått
Søknad om kartlegging av spillplasser for hønsefugFREDRIKSTAD KOMMUNE50 000Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Skogsfugltaksering i Fjellaområdet 2021MARKER KOMMUNE66 000Viken fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Plan for hjorteviltforvaltningLILLESTRØM KOMMUNE39 999Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Kartlegging av tiurleiker i deler av Viken i 2021NATURVERNFORBUNDET I BUSKERUDViken fylkeskommune2021Ikke realitetsbehandlet
Tiltaksplan for skogsfugl - Modellering og kartlegNorconsult AsViken fylkeskommune2020Avslått
Prosjekt Kvalietssikring av tiurleiker 2020Aurskog-høland Kommune100 000Viken fylkeskommune2020Delvis innvilget
Overvåkning av pattdyr i Fjella ved snøsporingFinne Natur55 000Viken fylkeskommune2020Delvis innvilget
Kurs i jakt på kanadagåsNorges Jeger- Og Fiskerforbund- AkershusViken fylkeskommune2020Avslått
Temaplan for hjorteviltforvaltning Nannestad Kommune41 000Viken fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Kurs i elgjakt for nye jegereNorges Jeger- Og Fiskerforbund- AkershusViken fylkeskommune2020Avslått
Oppdatering av kommunale ettersøksjegereNorges Jeger- Og Fiskeforbund BuskerudViken fylkeskommune2020Avslått
Bedre ettersøk av rådyr - videreføringNorges Jeger- Og Fiskeforbund BuskerudViken fylkeskommune2020Avslått
Poster per side4111 - 4140 of 4179 items