Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kursstøtte til lokale JFF-foreninger - fadderjaktNorges Jeger- og fiskerforbund ØstfoldFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2013Avslått
Kongeørn, kartlegging av forekomstKistefos Skogtjenester as Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Eggpunktering av KanadagåseggMidt Telemark landbrukskontorTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Kulesti, rekruttering til jaktskytingNorges Jeger- og FiskerforbundMiljødirektoratet2013Avslått
Kartlegging av flaggermus i 2013Michaelsen Biometrika Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Aldersanalyse av elgtennerMidt Telemark landbrukskontorTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Svermelokaliteter for flaggermus på VestlandetMichaelsen Biometrika Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Veiledningshefte, kompetanseheving storviltjegere/Norges Jeger- og Fiskerforbund80 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Søk etter børsteflaggermus i Hordaland Michaelsen Biometrika Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Åtseltilgang og smårovviltBjørn Roar Hagen6 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal Vesthei-RNorsk Villreinsenter Sør25 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt
Analyser av utbredelse hos flaggermusMichaelsen Biometrika Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Storviltjaktkurs med rifleskyting for kvinnerNJFF-Troms 2 mottakere2013Ikke behandlet
Jaktcamp for nybegynnere, ungdom, kvinnerNJFF-Troms 2 mottakere2013Ikke behandlet
Overvåkning av overvintrende vannfugl i DrammensvaLarsen Naturundersøkelser14 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Registrering av overvintrende vannfugl i OpplandNorsk Ornitologisk Foreng, avd. Oppland30 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Digitalisering av LRSK-arkivNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelag 2 mottakere2013Ikke behandlet
lokkekursfauske og sørfold jeger og fiske foredning Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Digitalisering av jaktfeltkart i GrongNamsenvassdragets grunneierforening Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Rydding av vegetasjon - forbygging hjorteviltLesja kommune2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Eksponering av bever under vårjakta Frank Narve Rosell19 mottakere2013Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Ungdomsprosjekt/beskatning/mår/mink/rev.Nes jakt og fiskeforening2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal Vesthei-RNorsk Villreinsenter Sør43 2003 mottakere2013Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
LAND: Partial migration of red deer and tick distrAtle Mysterud200 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Digitale viltkartKvinesdal kommune Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Tilrettelegging og informasjon om jaktSaltdal kommune Rådhuset Kirkegata 23 8250 Rognan  Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Kartlegging åkerrikseVoss kommune Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Husbygging for ÆrfuglNatur og Friluftshjelperen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Mottak for skadd rovfuglTom Roger Østerås Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
vilttiltak, organisering av jakDan LystadFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Avslått
Poster per side4111 - 4140 of 4179 items