Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Registrering av områdebruk villreinVillreinutvalet for Nordfjella20 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Villreinjaktoppsyn Nordfjella 2014Villreinutvalet for Nordfjella50 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Kjeveinnsamling og -granskingVillreinutvalet for Nordfjella 2 mottakere2014Ikke behandlet
Villreinjaktoppsyn 2020Villreinutvalet Nordfjella38 500Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Ekstraordinært tilskot til drift og forvalting NorVillreinutvalet Nordfjella200 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
JaktoppsynVillreinutvalet Nordfjella40 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Jaktoppsyn Nordfjella villreinområde jakta 2021VILLREINUTVALET NORDFJELLA38 500Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Jubileumsbok for Ottadalen VillreinområdeVillreinutvalget for Ottadalsområdet20 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Oppfølging fotråtesituasjon Rondane NVillreinutvalget For Rondane Nord80 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Feltoppsyn villreinjakta 2020 - Rondane NVillreinutvalget For Rondane Nord17 500Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Oppsyn villreinjakta 2021VILLREINUTVALGET FOR RONDANE NORD17 500Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Oppsyn under villreinjaktVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre21 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Villreinens arealbruk Villreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyreMiljødirektoratet2018Avslått
Oppsyn under villreinjaktVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre21 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Oppsyn under villreinjaktVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre17 5002 mottakere2017Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Villreinens bruksområder i randsoneneVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre2 mottakere2017Avslått, Avslått
Bestandsovervåkning villreinVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre2 mottakere2017Avslått, Avslått
Overvåkning av kalvingsområderVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre2 mottakere2017Avslått, Avslått
Oppsyn under villreinjsktVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre16 0002 mottakere2016Delvis innvilget
Overvåkning av kalvingsområderVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyreFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Avslått
Registrering av villreinens bruksområder Villreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre65 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Minimums- og strukturtelling i Rondane NordVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Registrering kalvingsområderVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Oppsyn under villreinjaktaVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre20 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Reg. av villreinens områdebruk i Gråhøa og KuvaVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Registrering av villreinen sin områdebruk RondaneVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre80 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Villreinoppsyn i Rondane NordVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre13 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Minimums- og strukturtelling i RondaneVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyreMiljødirektoratet2014Ikke realitetsbehandlet
Registrering kalvingsområderVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyreMiljødirektoratet2014Ikke realitetsbehandlet
Arealregistrering villrein Rondane NordVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre80 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Poster per side4111 - 4140 of 4179 items