Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Reduksjon i elgpåkjørsler vinteren 2012/2013Stor-Elvdal Grunneierforening Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Felles beitetaksering for alle vald i Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune40 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Fôring av elg som trafikksikkerhetstiltakStor-Elvdal kommuneHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
Elgbeitetakst for alle vald i Stor-ElvdalStor-Elvdal Kommune40 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
JaktlederkursStorfjord kommune25 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Elgtelling med helikopterStorfjord kommune60 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Delvis innvilget
Rydding langs veiStorfjord Kommune25 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Overvåking av sjøfugl i utvalgte verneområder .Strengelvåg Agrimar20 000Statsforvalteren i Nordland2018Delvis innvilget
Automatisk analyse av flaggermusopptakStrix miljøutredning20 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Kartlegging av trekkende trollflaggermusStrix miljøutredning60 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Kartlegging av trekkende trollflaggermus på Sør- oStrix miljøutredning65 0002 mottakere2015Innvilget som omsøkt
Kartlegging av trekkende trollflaggermusStrix miljøutredning50 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Kartlegging av trekkende trollflaggermusStrix miljøutredning Miljødirektoratet2013Levert
RypetakseringStryn og Hornindal jeger og fiskarlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Levert
Forvaltingsplan for gjæser i Sund kommune - feltSund kommune - landbrukskontoret7 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Redusert hjort – Reduserte skader 2021-2023SUNDVOR HJORTEVALD Vestland fylkeskommune2021Levert
Aldersregistrering og kohortanalyseSunnfjord KommuneVestland fylkeskommune2020Avslått
Oppsynsteneste Sunnfjord Villreinområde 2017.Sunnfjord Reinsdyrlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2017Levert
Oppsynsverksemd i villreinjakt 2016Sunnfjord Reinsdyrlag6 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Villreinoppsyn Sunnfjord Villreinutval 2015Sunnfjord Reinsdyrlag5 0002 mottakere2015Delvis innvilget
Villreinoppsyn i Sunnfjord 2014Sunnfjord Reinsdyrlag6 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Sunnfjord Reinsdyrlag overvåking og telling.Sunnfjord Reinsdyrlag20 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Utarbeding av forvaltningsplan for gås i SurnadalSurnadal kommuneStatsforvalteren i Møre og Romsdal2019Avslått
Utarbeiding av forvaltningsplan for gås i SurnadalSurnadal kommune2 mottakere2018Avslått
Vinterforing av elgSvartisen elgregion Statsforvalteren i Nordland2013Levert
Innsamling av kjever på hjort for alder.Sveinung Idar Giske Møre og Romsdal fylkeskommune2021Levert
ElgbeitetakseringSven Erik Mortensen10 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Delvis innvilget
Grågås-gjerde Nes HerregårdSvend FosdahlStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
Management of American Mink (Neovison vison) in seSvenska Jägareförbundet450 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Förvaltning av mårdhund i FinlandSveriges Lantbruksuniversitet300 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Poster per side4111 - 4140 of 4578 items