Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
NJFFs kvinnesatsing Norges Jeger- og Fiskerforbund1 000 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
NJFFs kvinnesatsing Norges Jeger- og Fiskerforbund1 000 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
TILSKUDD TIL FORSKNING BIFANGST AV SJØFUGL 2017Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)1 000 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
NJFF Jenter Norges Jeger- og Fiskerforbund1 000 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
NJFF JenterNorges Jeger- og Fiskerforbund1 000 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
NJFF JenterNorges Jeger- og Fiskerforbund1 000 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
DeerUnitAtle Mysterud1 000 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Gaupesporing vinteren 2017-2018Norges Jeger- og Fiskerforbund1 006 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Gaupesporing sesongen 2020 - 2021Norges Jeger Og Fiskerforbund1 018 142Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Scandlynx –gaupestudier med viltkameraNorsk institutt for naturforskning1 100 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Gaupesporing sesongen 2021 - 2022NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND1 138 160Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
SCANDCAM–viltovervåking med viltkameraNorsk institutt for naturforskning1 150 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Gaupetaksering sesongen 2013 - 2014Norges Jeger- og Fiskerforbund1 150 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Overvåking av dverggås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening1 199 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
NJFFs kvinnesatsing Norges Jeger Og Fiskerforbund1 200 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Driftstilskudd Nasjonalt Kompetansesenter 2020Stiftelsen Norsk Hjortesenter1 200 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Effekten av jakt på sosial organisering hos elg Centre for Biodiversity Dynamics, NTNU1 200 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Hønsefuglportalen - Representativ overvåkningNorsk institutt for naturforskning1 200 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
NJFF Jenter Norges Jeger- og Fiskerforbund1 200 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Overvåking av dverggås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening1 200 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
ScandlynxNorsk institutt for naturforskning1 200 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Gaupesporing vinteren 2019 - 2020Norges Jeger- og Fiskerforbund1 227 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
SCANDCAMStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina1 250 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Overvåking av dverggås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening1 289 839Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Overvåking av dverggås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening1 294 176Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
NJFFs kvinnesatsing NORGES JEGER OG FISKERFORBUND1 300 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Gaupesporing vinteren 2016-2017Norges Jeger- og Fiskerforbund1 303 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
OVERVÅKING OG KOORDINERING FJELLREV 2013Norsk institutt for naturforskning1 349 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Lirypas økologi og demografi i et skiftende klimaNorsk institutt for naturforskning1 350 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
OVERVÅKING, FOU FJELLREV OG FJELLØKOSYSTEM Norsk institutt for naturforskning1 350 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Poster per side4111 - 4140 of 4179 items