Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Videregående kurs ettersøkOlav Schrøder9 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Kurs i fangst av småpredatorarOlav Schrøder5 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Taksering hønsefuglOlav Schrøder9 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Utarbeidelse brosjyre småviltjakt FeFo 2018/ 2019Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat10 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Aksjon viltulykkerBamble kommune20 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
RenewableReindeer - NFR prosjekt, EnergiXNINA300 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Utstyr til kartlegging av flaggermusMichaelsen Biometrika AS147 112Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Mottak av skadd rovfugl i Trøndelag.Tom Roger Østerås15 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Kurs i småvliltjakt for ungdom Olav Schrøder6 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Gåsejaktkurs- Opplæringsjakt på GrågåsNJFF-Troms26 400Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Kongeørn i Buskerud - oppdatering av rovbaseOdd Taale Frydenlund Steen19 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Villreinprosjekt i Setesdal-Austhei Norsk Villreinsenter Sør150 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
sjøfuglers diett utenom hekkesesongenNINA Tromsø283 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Dronning uten landArtic Light AS150 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Matrise og faktaark til HP sjøfuglNorsk Ornitologisk Forening500 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av ringmerka stokkand i SkiensområdetInge Slaaen30 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Kurs i RevejaktVest-Finnmark Fuglehundklubb8 576Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Overvåkning av faunapassasjer Vestfold – et pilotNorsk institutt for naturforskning270 0002 mottakere2017Innvilget som omsøkt
Gaupesporing vinteren 2017-2018Norges Jeger- og Fiskerforbund1 006 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Effekter av mink på lunde på HornøyaNorsk Institutt for Naturforskning207 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
HUBRO: TEST AV HYPOTESER OM BESTANDSNEDGANGHøgskolen i Innlandet, Evenstad 40 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Oppsyn Villreinjakt 2017Setesdal Ryfylke Villreinlag112 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Fallviltundersøkelser,Veterinærinstituttet250 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
HEKKING OG BESTANDSDYNAMIKK HOS HUBRO UTEN MINKHøgskolen i Innlandet, Evenstad 90 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
TILSKUDD TIL FORSKNING BIFANGST AV SJØFUGL 2017Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)1 000 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Flaggermusprosjekter 2017NORSK ZOOLOGISK FORENING234 300Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Modeller for lokal beverforvaltningFrank Narve Rosell35 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Saltslikkesteiner som smittested for skrantesjuke NINA4 050 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til overvåkning av amfibierNorsk institutt for naturforskning450 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Hubro 2012-2016: rapportering til Rovbaseoum23 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2017Innvilget som omsøkt
Poster per side4111 - 4140 of 4608 items