Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Dronning uten landArtic Light AS Miljødirektoratet2017Ikke behandlet
Dronning uten landArtic Light AS150 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Drones for moose monitoringHøgskolen I InnlandetMiljødirektoratet2020Avslått
Droneflygings effekter på hekkefuglerHøgskolen i Nord-Trøndelag Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Drone-born monitoring of moose and browsing damageHØGSKOLEN I INNLANDET Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Drone-born monitoring of moose and browsing damageHØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2021Avslått
Drone til bestandsestimering av vilt og husdyrHøgskolen i HedmarkHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Avslått
Driftstilskudd Nasjonalt Kompetansesenter 2022STIFTELSEN NORSK HJORTESENTER Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Driftstilskudd Nasjonalt Kompetansesenter 2021STIFTELSEN NORSK HJORTESENTER1 400 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Driftstilskudd Nasjonalt Kompetansesenter 2020Stiftelsen Norsk Hjortesenter1 200 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Driftsplanutvikling småvilt - Spekedalen/SølendaleHalgrim Breie Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Driftsplan småvilt ÅfjordSonja Ekker Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Driftsplan Raudafjell villreinområde.Aurland FjellstyreStatsforvalteren i Vestland2019Avslått
Driftsplan hjortevilt - elg,hjort og rådyrDovre Elgutvalg 2 mottakere2017Ikke behandlet
Driftsplan for småvilt i Åfjord statsallmenningLasse Frost Eriksen6 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Driftplanarbeid Grong storvald hjortevilt. (GSH)Arne Olav Aune Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Drift/administrasjon av Viltlaget SørLindesnes Sør ViltlagVest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Drift Salten Viltforvaltningsråd 2022NORGES BONDELAG Nordland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Drift Salten Viltforvaltningsråd 2021NORGES BONDELAG50 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Drift Ringmerkingssentralen 2016Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen500 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Drift jegerperøven 2013Norges Jeger- og Fiskerforbund Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Drift Helgeland Viltforvaltningsråd 2022NORGES BONDELAG Nordland fylkeskommune2022Ikke behandlet
Drift Helgeland Viltforvaltningsråd 2021NORGES BONDELAG50 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Drift Hardangervidda villreinutvalHardangervidda Villreinutvalg219 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Drift Hardangervidda villreinutvalHardangervidda Villreinutval108 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Drift Hardangervidda villreinutvalHardangervidda Villreinutval Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Drift Hardangervidda villreinutvalHardangervidda Villreinutval253 791Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Drift Hardangervidda villreinutvalHardangervidda Villreinutval160 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Drift Hardangervidda villreinutvalHardangervidda Villreinutval Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Drift Hardangervidda villreinutvalHardangervidda VillreinutvalFylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Avslått
Poster per side4081 - 4110 of 4606 items