Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Tilskudd til villreinoppsyn 2019Forollhogna Villreinområde24 500Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Tilskudd til villreintiltakRondane Sør villreinutvalg60 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Tilskudd til viltfaglige seminarerVest-Agder fylkeskommune Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Tilskudd til vilttiltakNorsk institutt for naturforskning10 mottakere2017Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Tilskudd til økt kunnskap om bestandsdynamikkVegårshei viltlag v/leder Bjørn Saga20 000Agder fylkeskommune2020Delvis innvilget
Tilskudd vilreinoppsyn 2017Forollhogna Villreinområde28 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Tilskudd vilreinoppsyn 2017Forollhogna Villreinområde 2 mottakere2017Ikke behandlet
Tilskudd vilttiltak 2020 - Oppdatering av tellendeSteinkjer Kommune40 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Tilskudd vilttiltak 2020 - Rydding av viltovergangSteinkjer KommuneTrøndelag fylkeskommune2020Avslått
Tilskuddsordning villreintiltak - oppsynTrollbua Eggedal AS Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Tiltak for bakkehekkende fugler i kulturlandskapNOF HADELAND LOKALLAG25 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Delvis innvilget
Tiltak for bakkehekkende fugler i kulturlandskapNOF HADELAND LOKALLAG50 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Tiltak for hekkande storlomoum4 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2018Innvilget som omsøkt
Tiltak for hekkande vipe i 2022NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDAL40 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Delvis innvilget
Tiltak for lappmeis i FemundsmarkaNorsk Ornitologisk Forening, Avdeling Røros Lokallag16 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Tiltak for sandsvalekolonier i pukkverk NATUR OG SAMFUNN AS45 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Tiltak for skjeggmusøre ved Romsåsen gruverNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)2 mottakere2014Avslått, Avslått
TILTAK FOR TILGJENGELIGGJØRING AV NATURINFORMASJONNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)29 mottakere2019Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Tiltak for vipe og storspove i kulturlandskapetoumStatsforvalteren i Møre og Romsdal2018Ikke realitetsbehandlet
Tiltak for å forbedre innsamlingen av vektdataSNØHETTA VILLREINUTVALG3 mottakere2022Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Tiltak for å hindre viltpåkjørsler i Levanger 2019Levanger kommuneTrøndelag fylkeskommune2019Avslått
Tiltak for å redusere tap av rådyrkillinger.Norges Jeger- og Fiskerforbund100 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Tiltak for å redusere viltpåkjørslerKristiansund Kommune Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Ikke behandlet
Tiltak for å redusere viltpåkjørsler.Arne Olav Aune30 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Tiltak human jaktNJFF Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Tiltak human jakt NJFF Sogn og Fjordane100 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Tiltak mot beiteskader fra grågås på GrytøyaNIBIO-Norsk institutt for bioøkonomi65 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2019Delvis innvilget
Tiltak mot svartelistet art: minkREISA ELVELAG20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Tiltak mot svartelistet mink langs Reisaelva REISA ELVELAG25 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Tiltak mot vilutlykker Øyer fjellstyre20 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Poster per side4081 - 4110 of 4650 items