Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHERØY KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Skytesimulator for jakttreningKILSFJORD GRENDAHUS AKTIVITETSLAG Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Villreinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG 3 mottakere2021Ikke behandlet
Oppsyn i VillreinjaktaREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG56 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Jenter klar for jaktNAMDALSEID JEGER OG FISKARLAG90 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Holdninger til (re)etablering av villsvin i NorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Oppsynsmidler til villreinjakta 2021SØLNKLETTEN VILLREINOMRÅDE17 500Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Drift Dividalen FuglestasjonNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVDELING TROMS30 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Ugleprosjektet 2021NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVDELING TROMS15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Skogsfugltaksering i Fjellaområdet 2021MARKER KOMMUNE66 000Viken fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Sjøfugl og taretråling, konflikt eller samkvem?STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA400 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Desimering av vilmink i KristiansandKRISTIANSAND KOMMUNEStatsforvalteren i Agder2021Avslått
Regional elgbeitetaksering i AgderVENNESLA KOMMUNEAgder fylkeskommune2021Avslått
Kartlegging av sporvefugl i flaumskogmark i SøyaNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Beste forvaltningspraksis hønsefuglNORD UNIVERSITET60 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Trykking av temahefte om skadd rovfuglNORSK FALKEJAKT FORBUND Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Minkjakt og fangst i søgne, vassdrag og sjærgårdSØGNE JEGER OG FISKERFORENING20 000Statsforvalteren i Agder2021Innvilget som omsøkt
Prosjekt havørn i Steigen 2021Aasmund Gylseth15 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Kartlegging av småspove i Romsdal og NordmøreNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDAL27 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2021Delvis innvilget
Kartlegging av fuglefaunaen i Nålbogen naturreservSELBU FJELLSTYREStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Kartlegging av tretåspett i Surnadal og TingvollNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDALStatsforvalteren i Møre og Romsdal2021Avslått
Plan for hjorteviltforvaltningLILLESTRØM KOMMUNE39 999Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Kartlegging av Hønsehauk i Hemnes kommuneKristian Sivertsen15 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Reirhyller i krykkjekoloni på OnaONA OG HUSØY VELFORENINGStatsforvalteren i Møre og Romsdal2021Avslått
Reinaversjon for hundBODØ JEGER- OG FISKERFORENING23 000Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Etablere bestandsplan Villrein 2021-2023VEST-JOTUNHEIMEN VILLREINUTVAL30 000Statsforvalteren i Vestland2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hønsehauk i Grane og HattfjelldalPer Arnstein Lorentzen15 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Revidering av forvaltningsplan for grågåsPORSANGER KOMMUNE40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Videreføring - bestandsovervåking på gås PORSANGER KOMMUNE40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Taksering av lirypebestandSELBU FJELLSTYRE5 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Poster per side4081 - 4110 of 4165 items