Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Bekjemping av svartlistet art: MinkDELP UTMARKSLAG SA5 200Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2021STATSKOG SF35 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2021STATSKOG SF75 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Scenario analyse Øyulvsbu og formidlingSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Elgbeitetaksering i StjørdalSTJØRDAL KOMMUNE100 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Norsk viltsykehusNORSK VILTSYKEHUS2 mottakere2021Avslått, Avslått
JaktlederkursNORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS24 080Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Opplæringskurs vilt 2021NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND TELEMARK205 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Forebygge viltpåkjørsler i Tjeldsund kommuneDIELDDANUORI SUOHKAN - TJELDSUND KOMMUNE50 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
VillreinjaktoppsynFOROLLHOGNA VILLREINVALD3 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget, Avslått
VillreinjaktoppsynKNUTSHØ VILLREINUTVALG3 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Termografisk drone i viltforvaltningenGUSTAVSEN NATURANALYSER50 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av fiskeørn i ØstfoldRAPTOR SURVEY V/ODD FRYDENLUND STEEN35 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
SUSTHERBSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA40 0005 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
SUSTHERBSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Elgjaktkurs for Jenter 2021NORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS34 800Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Jaging/skremming av hvitkinngåsHERØY KOMMUNE20 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Kartlegging/overvåking av vandrefalkRAPTOR SURVEY V/ODD FRYDENLUND STEEN35 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Fugleliv på fuktenger i BørsesjøNILSSEN NATURFORVALTNING & VAKTMESTERTJENESTER Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
Tiltak mot svartelistet art: minkREISA ELVELAG20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Kartlegging av hønsehauk i nedre BuskerudRAPTOR SURVEY V/ODD FRYDENLUND STEEN75 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av havørn i Vestfold og TelemarkJan Erik Tangen Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
Beiteomfanget fra grågås i utmark og på innmarkNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Introjakt Elgjaktkurs for ungdomNORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS36 400Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
HønsefugltakseringFINNMARKSEIENDOMMEN60 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging og registrering fiskeørn og kongeørn nPER OLE HALVORSEN Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Levert
Elgjaktkurs UkeskursNORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS41 100Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Lyngbrenning for lirype på BlåfjellendenECOFACT SØRVEST AS15 952Rogaland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Mottak for skadde rovfuglerTom Roger Østerås15 000Statsforvalteren i Trøndelag2021Delvis innvilget
Rehabilitering av syk og skadet rovfugl Geir Sjøli10 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Poster per side4081 - 4110 of 4578 items