Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av villreinens arealbrukStiftelsen Norsk Villreinsenter200 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
GPS-merkeprosjektet på villrein på HV -FerdselSTIFTELSEN NORSK VILLREINSENTER300 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Arbeidsseminar om Fokusområder HardangerviddaSTIFTELSEN NORSK VILLREINSENTERMiljødirektoratet2021Avslått
Viltvarsling langs jernbanenStiftelsen Ruralis Institutt For Rural- Og RegionalforskningMiljødirektoratet2019Avslått
Dundrift - vern av kulturarvStiftelsen vegaøyan verdensarvStatsforvalteren i Nordland2018Avslått
Dundrift - vern av kulturarvStiftelsen vegaøyan verdensarv Statsforvalteren i Nordland2017Levert
Kartlegging av overvintrende ærfugl i Vegaøyan Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv40 000Statsforvalteren i Nordland2019Delvis innvilget
Sjøfuglkartlegging i Vegaøyan VerdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan VerdensarvStatsforvalteren i Nordland2018Avslått
Bli kjent med naturen i VegaøyanStiftelsen Vegaøyan VerdensarvStatsforvalteren i Nordland2017Avslått
sjøfuglkartlegging i Lånan/Flovær og Hysvær/SølaStiftelsen Vegaøyan Verdensarv Statsforvalteren i Nordland2017Levert
Viltkartlegging i Vegaøyan verdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan Verdensarv25 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Viltkartlegging i Vegaøyan verdensarvområde Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv30 000Statsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Viltkartlegging i Vegaøyan VerdensarvStiftelsen Vegaøyan Verdensarv50 000Statsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Minkbekjempelse i Vegaøyan VerdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan Verdensarv Nordland fylkeskommune2014Levert
Predatorbekjempelse i Vegaøyan verdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan Verdensarv Statsforvalteren i Nordland2013Levert
Viltkartlegging Vegaøyan verdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan Verdensarv Statsforvalteren i Nordland2013Levert
Overvåking av sjøfugl ved Muddvær FFOSTIFTELSEN VEGAØYAN VERDENSARVNordland fylkeskommune2021Avslått
ViltmottakStig Johnsen290 000Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Forvaltningsråd for elg i Stjørdal og MeråkerStjørdal Kommune125 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Elgbeitetaksering i StjørdalSTJØRDAL KOMMUNE100 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Predatorkartlegging - bakkehekkende fuglerStoravatnet Storvald3 mottakere2017Avslått, Avslått
Prosjekt ØrnStord Fitjar Landbruks- og Miljøkontor2 mottakere2015Avslått, Avslått
Sjøfuglregistreringer langs VestfoldkystenStore Færder Ornitologiske Stasjon20 000Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Innvilget som omsøkt
Kartlegging av sjøfugl langs VestfoldkystenStore Færder Ornitologiske Stasjon 2 mottakere2013Levert
Sjøfugltellinger i Færder Nasjonalpark 2022STORE FÆRDER ORNITOLOGISKE STASJON Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Levert
Forvaltningsplan beverStor-Elvdal Grunneierforening10 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Delvis innvilget
Elg -Trafikk 2016/17 Stor-Elvdal GrunneierforeningHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Avslått
Forvaltningsplan BeverStor-Elvdal GrunneierforeningHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Avslått
Elg - trafikk 2015/16Stor-Elvdal Grunneierforening 2 mottakere2016Levert
Reduksjon av elgpåkjørsler vinteren 2013/2014Stor-Elvdal Grunneierforening Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Poster per side4081 - 4110 of 4578 items