Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Info-Opplæringstiltak Vilt i n-TrøndelagNJFF-Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Levert
Kartlegging av fjellmyrløperTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Levert
Leie jaktterreng i Kristiansund kommuneNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2015Levert
Viltseminar i RogalandNorges Jeger og Fiskerforbund Rogaland Rogaland fylkeskommune2015Levert
Bestandsituasjon for dykkender på HardangerviddaNNI Resources AS Miljødirektoratet2015Levert
Strukturtelling HardangerviddaHardangervidda Villreinutval Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Levert
Villsvin, Ny art i Hedmark- ettersøk og utdanning NJFF Hedmark Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Levert
FoU-Hønsefugl HiNT 2015Pål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Levert
Utvidelse av forvaltningsområdeInnherred Grunneierlag for fellesforvaltning av gås 3 mottakere2015Levert
Forstyrrelser og ulovlig jaktInnherred Grunneierlag for fellesforvaltning av gås 3 mottakere2015Levert
Biotopforbedrende tiltak Holmevassheia, SirdalEcofact sørvest AS Rogaland fylkeskommune2015Levert
Ajourhold av naturbase i Gjøvik kommuneGjøvik kommune 2 mottakere2015Levert
Stor salamanderNorsk Ornitologisk Forening, Våtmarksgruppa Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Levert
Tellinger av mytende grågjess på ØstlandetNorsk institutt for naturforskning 5 mottakere2015Levert
Tilrettelagt hogst i vinterbeiteområder for elgNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Levert
Utarbeidelse av forvaltningsplan gåsFredrikstad kommune avd Miljø og lanbruk 2 mottakere2015Levert
Mobilisering av vannfugldata til ArtsobservasjonerNordre Øyeren fuglestasjon 3 mottakere2015Levert
Grågåsundersøkelser i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Levert
DNA-fingerprinting av ærfugl Norsk institutt for naturforskning 3 mottakere2015Levert
Merkeprosjekt Hjort i ØstfoldFaun Naturforvaltning AS Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Levert
Smårovpattedyr; slakteavfall og kadaver - 2015Pål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Levert
Telling av ilanddrevne sjøfugl på Tromøy 2014/15.Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Levert
A.Villreinens arealbruk. B. Støtte villreinoppsynForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Levert
Trekktelling av elgOppland Hjorteviltregion Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Levert
FoU Menneskelig aktivitet & villrein i ForollhognaNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2015Levert
Skadd fugl/drift av FuglevaktaCarl Knoff Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Levert
Norsk ViltsykehusNorsk Viltsykehus 33 mottakere2015Levert
Skogsfugltaksering i Fjellaområdet 2015Marker kommune Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Levert
JaktistjørdalFjellstyrene i Stjørdal Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Levert
Bestandsplan Kristiansund HjorteviltområdeKristiansund Hjorteviltområde Møre og Romsdal fylkeskommune2015Levert
Poster per side4081 - 4110 of 4578 items