Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Registrering av villreinens bruksområder Villreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre65 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Monitoring av fjæreplyttLongyearbyen feltbiologiske forening65 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Søknad om telling av elgbestanden på VestvågøyaVestvågøy kommune65 000Nordland fylkeskommune2015Delvis innvilget
Opplærings kurs vilt 2014Norges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark65 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Jenter klar for jakt- en videreføring av prosjektNAMDALSEID JEGER OG FISKARLAG65 750Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Action-planning workshop for the Common EiderStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina65 900Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Skogsfugltaksering i Fjellaområdet 2023MARKER KOMMUNE66 000Viken fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Skogsfugltaksering i Fjellaområdet 2022MARKER KOMMUNE66 000Viken fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Skogsfugltaksering i Fjellaområdet 2021MARKER KOMMUNE66 000Viken fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Skogsfugltaksering i Fjellaområdet 2020Marker Kommune66 000Viken fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Bestand og bestandstetthet hos orrfugl i lyngheiNni Resources As66 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Virkninger av introdusert fiskeart på vannfuglerNNI RESOURCES AS67 000Vestland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av tellende areal - Sørfold kommune 23NORGES BONDELAG68 000Nordland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Oppsyn villreinjaktSetesdal Ryfylke Villreinlag68 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Raudrev på Hardangervidda - subsidiarSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA70 0003 mottakere2023Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Overvåking av taigasædgås i BørgefjellNORD UNIVERSITET70 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til utgivelse av temahefte 2023VILLREINRÅDET I NORGE70 000Miljødirektoratet2023Innvilget som omsøkt
Grunneierorganisering for villsvinjaktHedmarken Landbrukskontor70 000Innlandet fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Prosjekt omelettNORGES BONDELAG70 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Kurs i beitetaksering for HeVNORGES BONDELAG70 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Pink-footed goose(Tv program) NORGES BONDELAG70 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Kartlegging av ærfugl sør av Muddvær, VegaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA70 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
Hønsehauken i skog- og kulturlandskapNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI70 0002 mottakere2022Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av taigasædgås i BørgefjellNORD UNIVERSITET70 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Revisjon av bestandsplaner for hjortevilt på FosenØRLAND KOMMUNE70 000Trøndelag fylkeskommune2022Delvis innvilget
Bestandskartlegging villrein Våmur-RoanVÅMUR - ROAN VILLREINLAG70 000Statsforvalteren i Agder2022Innvilget som omsøkt
Forskning om habitatbruk av teist fra VegaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA70 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Søknad om trykking og utgivelse av temahefte 2021VILLREINRÅDET I NORGE70 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til fagdag Villrein 2021VILLREINRÅDET I NORGE70 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til kommunikasjon om viltarterSabima70 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Poster per side4081 - 4110 of 5085 items