Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening100 0003 mottakere2018Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Prosjekt Forvaltning av hjortebestand 2018Vestskog sa100 0003 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
FoU-delen av Jakt i Lierne-prosjektetNord universitet 100 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
SørHjort - Et merkeprosjekt for hjortNIBIO100 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Svarthalespove på JærenNorsk Ornitologisk Forening100 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i TroNINA100 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Bedre ettersøk av rådyrNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud100 000Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Elgtelling 2018Karasjok kommune 100 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Overvåking av gjess i Vesterålen 2018Norsk institutt for naturforskning100 000Statsforvalteren i Nordland2018Delvis innvilget
European Goose Management PlatformNorsk institutt for naturforskning100 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Hjortedyrenes biologi; En dannelsesreiseEigil Reimers100 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i TroNINA100 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Human jakt NJFF Sogn og Fjordane100 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Overvåking av gjess i VEsterålenNorsk institutt for naturforskning100 000Statsforvalteren i Nordland2017Delvis innvilget
Elgen i FinnmarkNIBIO100 0002 mottakere2017Delvis innvilget
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening100 0004 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget
Småvilt 2017Høgskolen i Innlandet100 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Digitalisering av eldre ringmerkingsdata 2017Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen100 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
SørHjort - Et merkeprosjekt for hjortNIBIO100 0003 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i TroNINA100 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Human jakt NJFF Sogn og Fjordane100 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Tiltak for å redusere tap av rådyrkillinger.Norges Jeger- og Fiskerforbund100 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i VesNINA100 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening100 0004 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Reduksjon av elpåkjørsler - Rana kommuneRana kommune100 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
MIGRAPOP 2015Norsk institutt for naturforskning100 0003 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Tiltak human jakt NJFF Sogn og Fjordane100 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i VesNINA100 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Smårovpattedyr - slakteavfall og kadavre som nærinPål Fossland Moa100 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Forvaltning av hjortebestandSfSkog100 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Poster per side4081 - 4110 of 4608 items