Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Bedre hjorteviltjakt 2022NORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK120 000Innlandet fylkeskommune2022Delvis innvilget
Kartlegging av flaggermus i kirker: lysforurensingMICHAELSEN BIOMETRIKA AS120 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Bedre hjorteviltjakt 2021NORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK120 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
Viltslakteri VågøynesBodø Kommune120 000Nordland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Forebygge viltpåkjørsel i Målselv kommune 2020Målselv Kommune120 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Regional elgbeitetaksering i Telemark og VestfoldTelemark fylkeskommune120 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Storfugl - habitatval, overleving og reproduksjonHøgskolen i Hedmark120 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Vegetasjonsanalyser i og utenfor uthegningerNorsk institutt for naturforskning120 0007 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av gjess i VesterålenNorsk institutt for naturforskning120 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Seminaret Hjortevilt 2016Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)120 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Utbredelsesmønster flaggermusMichaelsen Biometrika120 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
informasjonstiltak for hjorteviltforvaltningStiftelsen Elgen120 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Natur- og miljøbarometeret 2014TNS Gallup120 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Overvåking av hønsehauk i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning120 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Tiltaksmidler VillreinSetesdal Ryfylke Villreinlag120 111Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Oppsyn Villreinjakt 2018Setesdal Ryfylke Villreinlag122 500Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Forvaltningsråd for elg i Stjørdal og MeråkerStjørdal Kommune125 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Telling av villrein Hardangervidda 2020Hardangervidda Villreinutvalg125 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Seminar om villrein og ferdsel på HardangerviddaNorsk Villreinsenter Sør125 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Tiltaksmidler VillreinSetesdal Ryfylke Villreinlag125 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Tidsskriftet Hjorteviltet 2014Stiftelsen Elgen125 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Tidsskriftet Hjorteviltet 2013Stiftelsen Elgen125 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Hjorten i Vestfold og Telemark Faun Naturforvaltning As126 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Søknad om forberedelse av tiltak på linjenettet foNorsk Institutt for naturforskning127 850Statsforvalteren i Nordland2014Innvilget som omsøkt
Deteksjon av Amerikansk mink med eDNAJon Valbjørn Hagelin129 600Oslo fylkeskommune 2018Innvilget som omsøkt
Kartlegging av fjellvåkens vandringerNorsk Ornitologisk Forening130 00011 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått
Gjess i Vestfold og TelemarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina130 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
kjølecontainere til håndtering av viltkjøtt Hol kommune v/ Utmarkskontoret130 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
FriKalvNorsk institutt for naturforskning130 0003 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av fjellvåkens vandringerNorsk Ornitologisk Forening130 00011 mottakere2019Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget
Poster per side4081 - 4110 of 4650 items