Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av overvintringsområder og trekkruter Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Seminaret Hjortevilt 2016Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)5 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening3 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Grunneierbasert villsvinforvaltningNORSKOG2 mottakere2022Avslått, Delvis innvilget
Svarthalespove i Nord-NorgeBIRDLIFE NORGE2 mottakere2022Avslått, Delvis innvilget
Diett hos hubro ved vindkraftanleggBIRDLIFE NORGE2 mottakere2022Avslått, Delvis innvilget
Diett hos hubro ved vindkraftanleggNORSK ORNITOLOGISK FORENING2 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget
C14-datering av bein fra byttedyr hos hubroNORSK ORNITOLOGISK FORENING2 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget
Svarthalespove i Nord-NorgeNORSK ORNITOLOGISK FORENING2 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget
Termografisk drone i viltforvaltningenGUSTAVSEN NATURANALYSER2 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget
JegerskolenAlta Jeger Og Fiskerforening2 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget
Om bruk av hund på jakt og Bedre utnytting av vil Natur, Plan Og Utvikling Baklid2 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget
Habitatbruk og dykkeøkologi til ærfugl Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av trekkruter til tyvjo fra Nordnorge Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og hekkeområder hos lappspoveNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2019Avslått, Delvis innvilget
Ettersøkskurs offentlig veiKristiansand kommune, parkvesenet2 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget
Elgen i OpplandNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget
Kurs i jakt på KanadagåsNorges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus2 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget
Bestandsovervåking sildemåse Troms og FinnmarkNOF avdeling Troms2 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget
Forvaltningsplan gås i Aurskog Høland kommuneUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget
Viltkartlegging i Rælingen kommuneRælingen kommune2 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget
Landbruk, engplanter og gåsebeitingNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
DNA-basert overvåking av hubroNorsk institutt for naturforskning (NINA)2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Minke mink- og kråkebestandKrøttøy Grunneierlag2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Teljing av villrein, vinter og sommarVillreinutvalet for Fjellheimen Villreinutval2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
ETTERSØKSRINGEN FOR SKADET HJORTEVILTEttersøksringen for skadet hjortevilt2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Bestandskartlegging av hønsehauk på indre Nordmøreoum2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Vegetasjonsanalyser, bestandsvurdering m.mElgregionråd Øst 2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Forbedret elgforvaltning ved bruk an DNA teknologiHøyskolen i Hedmark, avdeling Evenstad3 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Reinforsen gjerdeprosjektRana kommune2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Poster per side4081 - 4110 of 5085 items