Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008 - 2013Faun Naturforvaltning AS50 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Støtte til villreinseminar om reginale planerVillreinrådet i Norge50 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
kartlegging av jaktfalkKistefos Skogtjenester as75 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hønsehaukKistefos Skogtjenester as40 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Standardisert overvåking flaggermusMichaelsen Biometrika41 088Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Vegetasjonsanalyser med hjorteviltuthegningerElgregionråd Øst35 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt
Overvåkning av overvintrende vannfugl i DrammensvaLarsen Naturundersøkelser14 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Åtseltilgang og smårovviltBjørn Roar Hagen6 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Veiledningshefte, kompetanseheving storviltjegere/Norges Jeger- og Fiskerforbund80 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
LAND: Partial migration of red deer and tick distrAtle Mysterud200 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Ettersøkshunden - videreutvikling i 2013Norges Jeger- og Fiskerforbund925 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Tidsskriftet Hjorteviltet 2013Stiftelsen Elgen125 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Elgforvaltning i kulturlandskap med stort pressJohan Bergerud40 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått
Temakveld om rådyrforvaltningUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått
Kartlegging av horndykker i nordlig del av TrøndelNorsk Ornitologisk Forening100 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått
Overvåking og ringmerking av havørn i HordalandKristian Elias Henriksen20 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått
Kartlegging av kongeørn med helikopter på SørøyaNorsk Institutt for naturforskning75 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Avslått
Rehabilitering av syk og skadet rovfuglRehabilitering av rovfugl8 0002 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Avslått
Uttak av mink i fuglefredningsområderRaymond skaar25 0002 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Avslått
Overvåking av hubroNorsk Ornitologisk Forening345 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Avslått
Elgforvaltning - styrking av stor okeUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold7 5002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Avslått
Vipeprosjektet i Aust-AgderNorsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder5 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Avslått
Overvåkning av Snøhettaområdet 2014-2017Norsk Villreinsenter Nord25 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Avslått
Ope møte om hjorteviltforvaltninga i ÅseralÅseral kommune5 0002 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Avslått
Årlig vurdering av sett hjortUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold7 0002 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Avslått
Katten som predator: Video og GPS Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet26 0002 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Avslått
Vårtrekk av polarsniper i PorsangerfjordenJames Robert Wilson40 0002 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Avslått
Jakt på storviltOlav Schrøder6 0002 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Avslått
Handbok i praktisk hjorteforvaltningStiftelsen Norsk Hjortesenter40 0008 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
A LIVING COAST – INTERACTIONS BETWEEN OTTER, MINK Norsk institutt for naturforskning22 0004 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt
Poster per side4081 - 4110 of 4165 items