Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging og overvåking av hekkende vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen30 0006 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Elgmerkeprosjekt i Valdres og HallingdalGol kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
DeerUnitAtle Mysterud1 000 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter SørHordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør Rogaland fylkeskommune2014Levert
Tidsskriftet Hjorteviltet 2014Stiftelsen Elgen125 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Vidererutvikling av Kompetent jegerordning Mære landbruksskole Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Levert
Hønsefugltaksering 2014Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Beiterykkundersøkelser hjortevilt i Stange kommuneStange kommune Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Fjellrev i FinnmarkUiT Norges arktiske universitet 310 595Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør325 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør50 0005 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør3 mottakere2014Avslått, Innvilget som omsøkt
Reduksjon av elgpåkjørsler vinteren 2013/2014Stor-Elvdal Grunneierforening Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Flaggermuskalander 2014 - flaggermusmottaketNORSK ZOOLOGISK FORENING5 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
ScandlynxNorsk institutt for naturforskning1 200 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Injeksjonsgevær til bedøvelse av vilt i OsloKnut Madslien Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Levert
Injeksjonsgevær til bedøvelse av vilt i OsloKnut Madslien22 500Oslo fylkeskommune 2014Innvilget som omsøkt
Mottak for skadd rovfuglTom Roger Østerås Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Levert
Mottak for skadd rovfuglTom Roger Østerås Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Levert
RØDREV ØKOLOGI 2Norsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Havørn etablering i Aust-AgderMorten Erichsen2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Norsk ringmerking av fugler 2013/2014ARC112 500Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Tilskudd til tiltak på linjenettet for hubro 2013Hurum Energiverk AS Statsforvalteren i Nordland2013Levert
Nordisk kongeørnsymposiumNorsk institutt for naturforskning150 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hubro i Sogn og Fjordaneoum Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Levert
viltgjerde mot bjørnRadius Kirkenes ASFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Management of American Mink (Neovison vison) in seSvenska Jägareförbundet450 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Förvaltning av mårdhund i FinlandSveriges Lantbruksuniversitet300 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Registrering av villreinens områdebrukSetesdal Ryfylke Villreinlag45 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Poster per side4051 - 4080 of 4578 items